Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2023 fick 90 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Nästa alla, eller 99 procent, fick plats på någon av de tre skolor som de valt, en liten minskning från förra årets 100 procent.

I början av året valde de så kallade måsteväljarna skola inför hösten 2023. Med måsteväljare avses vårdnadshavare som behöver göra ett skolval, antingen för att barnet ska börja i förskoleklass eller för att den nuvarande skolan inte har nästa årskurs. Förutom måsteväljarna valde även de som är på väg att flytta till Nacka skola samt de som vill ansöka om att byta skola.

Resultat i skolvalet 2023

I skolvalet väljer vårdnadshavare som är måsteväljare tre olika skolor rangordnade från 1 till 3. De allra flesta, 90 procent, fick placering på den skola de valt i förstahand. Utbildningsnämndens mål är att 95 procent ska få sitt förstahandsval, vilket alltså inte nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har minskat från 94 procent till 90 procent jämfört med förra året.

Nästa alla, 99 procent, fick något av sina tre val, en minskning från 100 procent förra året.

För totalt 48 barn gjorde vårdnadshavare, trots påminnelser, inte något skolval. De barn som inte hade ett val fick en skolplacering på närmaste kommunal skola med ledig plats. Av dessa elever var det ett antal som ska flytta från kommunen och som skulle gå på en skola i en annan kommun och som inte meddelade utbildningsenheten.

Flest val görs till förskoleklass. Där fick 91 procent sitt förstahandsval, en minskning sedan förra året med fyra procentenheter. I årskurs 7 fick 89 procent placering på förstahandsvalet, vilket är lägre än förra årets siffra som var 92 procent.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där finns tabeller med resultat per skola och även jämförelser över tid.
Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: