Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

YBC får högsta betyg av Skolinspektionen

Gymnasieskolan YBC har imponerat i en ny kvalitetsgranskning utförd av Skolinspektionen. Resultatet, som inkluderar högsta betyg i alla fyra granskade områden – trygghet och studiero, rektors ledarskap, betyg och bedömning samt undervisning, framhäver skolans dedikerade arbete och vision och är ett erkännande som endast tilldelas 10 procent av Sveriges skolor.

I våras genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av YBC - Young Business Creatives, som en av flera skolor där kvaliteten i verksamheten skulle granskas. Granskningen ägde rum 18–19 april och omfattade en noggrann undersökning där man utförde lektionsbesök, intervjuade elever, lärare och representanter från elevhälsan samt genomförde en avslutande intervju med rektor och biträdande rektor. Kvalitetsgranskningen fokuserade på fyra specifika områden: trygghet och studiero, rektors ledarskap, betyg och bedömning, samt undervisning.

Den 22 juni fick vi det fantastiska resultatet. YBC erhöll högsta betyg i samtliga granskade områden, ett betyg som bara 10 procent av Sveriges alla skolor får.

- Det känns otroligt fint att få detta besked av Skolinspektionen. Det är ett långsiktigt arbete tillsammans med all personal och mot en tydlig vision att Vi ska förändra världen, säger Oskar Sjögren, rektor på YBC.

Sammanfattad bedömning

Rektors ledarskap

Rektorn leder systematiskt skolans utveckling, främjar elevernas rätt till en god utbildning oavsett könstillhörighet och skapar en gynnsam miljö för samverkan, kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.

Undervisning

Eleverna får varierad och anpassad undervisning med aktivt lärarstöd, vilket stärker självförtroende och motivation. Lärarna har höga förväntningar, anpassar undervisningen efter elevgruppen och främjar elevernas reflektion och delaktighet.

Trygghet och studiero

Skolan arbetar aktivt för studiero och trygghet genom gemensamma ordningsregler och analys av trygghetsresultat, med goda relationer och respekt mellan elever och personal.

Bedömning och betygssättning

Rektorn analyserar betygsättningen, främjar likvärdighet och ger lärarna goda förutsättningar genom samverkan kring bedömning och betygsättning.

Sidan uppdaterades: