Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dataintrång i gymnasieantagningssystem

Gymnasieantagningen StorSthlms antagningssystem Indra har drabbats av ett intrång, ett så kallat ransomware-angrepp. Nacka kommun är en av många drabbade kommuner.

Indra, det gemensamma gymnasieantagningssystemet för Storstockholms kommuner, har råkat ut för ett intrång. Nacka kommun anmäler det inträffade till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), eftersom det finns en risk att personuppgifter läckt ut i samband med incidenten.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Gymnasieantagningen StorSthlms antagningssystem Indra har under söndagen den 24 september drabbats av ett intrång, ett så kallat ransomware-angrepp. Nacka kommun är en av många kommuner som är drabbade.

I samband med att antagningssystemet utsatts för intrång har det uppstått en risk för att personuppgifter läckts från systemet. Det här gör att Nacka kommun väljer att anmäla incidenten till IMY.

I dagsläget går det inte att säga om, eller hur många, som eventuellt är drabbade. Arbetet med att hantera incidenten pågår, bland annat genom att flytta systemet till nya miljöer för att förhindra fler intrång. Nacka kommun ser mycket allvarligt på det inträffade och har en nära dialog med Gymnasieantagningen StorSthlm.

Läs mer på StorSthlms webbsida

Sidan uppdaterades: