Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stort intresse för LÄRA 2023 – nya områden 2024

Utmärkelsen LÄRA fortsätter att engagera Nackaborna. Hösten 2023 kom det in 119 nomineringar och under omröstningsperioden var det hela 16 600 personer som var inne och röstade på sina favoritpedagoger. Nu är områdena för utmärkelsen LÄRA 2024 bestämda. Läs mer om det i denna nyhet!

Utmärkelsen LÄRA startade 2021 som ett politikerinitiativ med syfte att bidra till att uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Målet med utmärkelsen är att pedagoger i Nacka kan inspirera varandra genom att synliggöra goda exempel. På längre sikt kan det bidra till ökad attraktion för yrket i sig och även för Nacka som utbildningskommun.

Om utmärkelsen LÄRA 2023

Utmärkelsen avser all utbildning från förskola till och med kommunal vuxenutbildning samt pedagogisk omsorg. Lära-utmärkelsen delades år 2023 ut i två kategorier: Årets lärinspiratör och Årets lärteam inom två olika områden. För 2023 valdes områdena Extra anpassningar och särskilt stöd samt Naturvetenskap, matematik och teknik. Områdena tidigare år har varit

  • Språk-, läs- och skrivutveckling och Trygghet och studiero (2022)
  • Digitalisering och Rörelse (2021).

Stort intresse från Nackaborna

Utlysningen av 2023 års utmärkelse LÄRA skedde den 1 september och intresset för utmärkelsen var stort. När nomineringsperioden stängdes den 30 september hade 119 nomineringar skickats in. Samtliga nomineringar lästes noggrant igenom av en arbetsgrupp på utbildningsenheten och ett urval gjordes av de nomineringar som bäst uppfyllde kraven. Fördelningen mellan områdena i nomineringsfasen visar att området Extra anpassningar och särskilt stöd engagerade något fler än Naturvetenskap, matematik och teknik.

Tolv kandidater - tre från varje område och kategori – gick sedan vidare till omröstning. När omröstningen stängdes den 30 november hade drygt 16 600 personer röstat, vilket var betydligt fler än 2022 då det kom in drygt 2000 röster.


Mottagare av utmärkelsen Lära 2023

Utmärkelserna delades ut på LÄRA-dagen den 9 februari 2024. På LÄRA-dagen hyllas pristagarna och Nackas rektorer och huvudmän bjuds in för att inspireras av pristagarna och föreläsare kring årets områden.

Område extra anpassningar och särskilt stöd

  • Lärinspiratör: Maria Rubio, Noblaskolan Nacka Strand
  • Lärteam: Pedagogerna på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola

Område naturvetenskap, matematik och teknik

  • Lärinspiratör: Julia Wannberg, Sågtorpsskolan
  • Lärteam: Nacka gymnasiums matematiklärare

Områden för utmärkelsen LÄRA 2024

För utmärkelsen LÄRA 2024 beslutade utbildningsnämnden att fokuser på följande områden:

Källkritik

Pedagog/team som på ett åldersmässigt adekvat sätt utvecklar elevens förmåga till analys, insikt och reflektion kring information som barn/elev möts av.

Språkutveckling

Pedagog/team som stimulerar barn/elever att utveckla språket och väcker lust att läsa och skriva. Pedagog/team som ger barn/elever stöd och möjlighet att utvecklas, oavsett deras språkliga bakgrund.

Klicka här för att läsa hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: