Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Så vill Nacka locka fler till förskolan

Nacka kommun har enligt skollagen ett uppdrag att bidra till att fler barn går i förskolan. Syftet är att barn redan från tidig ålder ska ges möjlighet till bättre språkutveckling. Möt Maria-Pia Colton på kommunens utbildningsenhet som arbetar med att nå föräldrar med erbjudande om förskoleplats i Nacka.

Vad innebär ditt arbete?

Kommunen ska ta kontakt med vårdnadshavare som inte har sina barn i förskolan för att informera om deras rätt till förskola, syftet med förskolan och för att i särskilda fall även erbjuda en anvisad plats på allmän förskola även om vårdnadshavarna inte ansökt om plats. Vi vill även visa på de positiva effekter som förskolan har för barnen, det finns studier som visar att barn som gått i förskola klarar skolan bättre. Men vi kan inte nå alla barn på egen hand så samarbetet med andra som i sin profession eller ideellt möter barn under fem år är en viktig del av mitt uppdrag.

Men det är frivilligt att ha barn i förskola?

Ja, det är frivilligt. Men vi har som kommun en skyldighet att informera om barns rätt till förskola på ett sätt som når alla Nackabor. Alla känner inte till att barn som är tre till fem år har rätt till allmän förskola på 15 timmar i veckan. Vårdnadshavaren behöver inte ha en sysselsättning och betalar inte någon avgift för allmän förskola.

Vad är på gång i vår?

I slutet av mars skickar vi brev med information till alla som har barn i åldern tre till fem år som inte går i förskola. Några av de här föräldrarna kommer att få hem ett till brev i april med ett erbjudande om en plats på allmän förskola som kommunen ordnat för deras barn. I brevet står det vilken förskola barnet fått plats på och vilket datum de kan börja. Det ska kommunen göra enligt skollagen och det gäller barn, eller barn vars föräldrar, är födda utomlands och som bott i Sverige i högst fem år. Förra året var det några föräldrar som fick ett sådant erbjudande som inte visste om att allmän förskola fanns! Under maj ordnar vi flera informationsmöten i Nackas öppna förskolor dit föräldrar kan komma för att få svar på frågor om förskolan.

Är det många barn i Nacka som inte går i förskola?

Nej, det är få barn, cirka 200 barn i åldern tre till fem år. Men det är en viktig grupp som har mycket att vinna på att gå i förskola. Barn som inte talar svenska i hemmet, lever under svårare socioekonomiska förhållanden eller är i behov av särskilt stöd i sin utveckling gynnas särskilt av utbildningen i förskolan där barnen genom lek kan utveckla språket, sin nyfikenhet på lärande och att samarbeta med andra barn.

Hur har du kontakt med föräldrarna?

På många olika sätt. Dels genom brev och inbjudningar till informationsträffar, dels genom personliga möten i samarbeten med andra verksamheter som till exempel bibliotek, samfund, ideella organisationer och öppna förskolan. Föräldrar som jag träffar har ofta frågor om hur den svenska förskolan fungerar så jag brukar ha med mig läroplanen för förskolan för att visa att det finns en gemensam värdegrund som alla förskolor i Sverige måste följa.

Vad beror det på att vissa barn inte går i förskolan?

Det kan bero på många olika saker eftersom olika familjer har olika förutsättningar. Det kan vara familjer som inte varit så länge i Sverige och inte vet så mycket om förskolan eller arbetslösa som inte känner till att de ändå har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan. En del har också nåtts av falsk ryktesspridning om innehållet i förskolan och då känns det bra att få möjlighet att reda ut det i samtal med föräldrar som vågat fråga mig.

Räknas pedagogisk omsorg som förskola?

Förskola och pedagogisk omsorg är olika former av barnomsorg. Förskolan måste ha legitimerade förskollärare och följa den nationella läroplanen. Pedagogisk omsorg har inte de kraven, men den pedagogiska omsorgen i Nacka håller en mycket god kvalitet. Det går också att kombinera pedagogisk omsorg med allmän förskola.

Vad är ditt tips till föräldrar som inte har barnen i förskolan?

Mitt bästa tips är att besöka olika förskolor och fråga hur de arbetar. Det kan också vara bra att besöka öppna förskolan när du är föräldraledig eller om du inte börjat söka förskola än. Öppna förskolan kostar ingenting, finns på fem platser i Nacka och riktar sig till föräldralediga med spädbarn och föräldrar med barn under sex år som inte går i förskola eller pedagogisk omsorg. Där jobbar förskollärare och barnskötare så det blir som en mjukstart där barn kan vänja sig vid att träffa andra vuxna och barn i en miljö som liknar förskolans. Välkommen också att träffa mig vid någon av de informationsträffar som är på öppna förskolorna i maj!

Vårens informationsmöten om förskolan

  • Öppna förskolan Vagga Gunga Gå (vid Nacka Forum), måndag 6 maj, 10.00-11:30
  • Öppna förskolan Saltsjöbaden/Fisksätra, tisdag 7 maj, 10.00-11.30
  • Öppna förskolan Ektorp, måndag 13 maj, 10.00-11.30
  • Öppna förskolan Älta, tisdag 14 maj, 10.00-11.30
  • Öppna förskolan Eken nära Orminge centrum, måndag 20 maj, 10.30-11.30

Här finns mer information om öppna förskolans lokaler och aktiviteter.

Vill du söka allmän förskola för ditt barn eller samarbeta med mig för att få fler barn att gå i förskolan, hör av dig till: utbildningsenheten@nacka.se

Sidan uppdaterades: