Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kvalitetsanalys 2020: Fortsatt god kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Kvalitetsanalysen för 2020 bedömer att kvaliteten generellt är fortsatt god inom samtliga skolformer som analysen omfattar.

Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor

Här kan du ta del av färsk statistik gällande förskolornas personal och barn. Du hittar uppgifter om personalens utbildningsnivå och antal barn per årsarbetare.

Så här arbetar skolorna för ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har som i ett led i kommunens strategi för Ett drogfritt Nacka för unga frågat rektorer för högstadieskolor och gymnasieskolor i Nacka om deras arbete med svaren på Stockholmsenkäten.

Vi behöver ditt enkätsvar senast den 12 mars!

Sista svarsdag för Nacka kommuns Våga Visa-enkät till elever och vårdnadshavare är framflyttat till den 12 mars. Ta chansen att lämna dina synpunkter om ditt barns förskola eller skola!

En ny förskola i en kulturhistorisk byggnad

I början på januari slog JENSEN förskola Nobelberget upp dörrarna till sina helt nybyggda lokaler. Förskolan har sex avdelningar, en gemensam matsal och ateljé på bottenvåningen.

Distansundervisning på högstadieskolor – det här gäller i Nacka

Idag har regeringen fattat beslut om att ge högstadieskolornas huvudmän möjlighet att besluta om distans- eller fjärrundervisning i de fall som övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Varje huvudman fattar egna beslut om eventuell distansundervisning i sina skolor.

Nya skolor och andra förändringar inför skolvalet 2021

Den 12 januari öppnar skolvalet i Nacka. Inför skolvalet har vi några förändringar att berätta om: Två helt nya skolor startar i Nackaoch två skolor förändrar sin verksamhet.

Studie om trygghetsarbetet i skolan

En studie har under hösten 2020 genomförts i syfte att belysa trygghetsarbetet på Nackas grundskolor. Studien syftar till att få fram en nulägesbild men även till att bidra med ytterligare kunskap för att öka tryggheten för eleverna.

Nackas nior tål att jämföras!

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin rapport Öppna jämförelser som avser resultat i grundskolan våren 2020. Nackas nior har den speciella coronavåren 2020 både lyckats höja det genomsnittliga meritvärdet och andelen som nått kravnivån i alla ämnen. Nackas kommunala skolor har fjärde högst meritvärde av alla kommuner.

Sveriges största digitala gymnasiemässa 19-21 november

Under 19-21 november deltar över 28 000 elever och 155 utställare i Sveriges största digitala mässa. På mässan får niondeklassarna samlad information om utbudet av gymnasieskolor och program inför sitt kommande gymnasieval trots den rådande pandemin.

Mindre revidering av riktlinjen för placering av elever i kommunal förskoleklass och grundskola

Riktlinjerna för placering av elever i kommunala skolor har reviderats gällande elever som flyttar till eller inom Nacka och önskar placering vid höstterminens start.

Uppföljning av förskolor och skolor med bristande måluppfyllelse

Utbildningsenheten har följt upp de förskolor och skolor som hade låga enkätresultat våren 2020 vad gäller utbildningsnämndens mål för elevers och föräldrars nöjdhet.

Nytt kring Våga Visa: Observationer, uppföljningar och en årsrapport

Här kan du ta del av det senaste kring Våga Visa: Nyaste observationerna från våren 2020, uppföljning av observationerna från 2019 samt årsrapporten 2019-2020.

Snart öppnar vi kön till Famnens förskola Eken

Nacka växer och vi behöver efter hand fler platser på förskola, skola och fritidshem. Den 22 oktober öppnas kön till Eken, en ny förskola i Boo.

Gymnasievalet 2020 - så här sökte eleverna

I årets gymnasieantagning sökte cirka 1500 Nackaelever en gymnasieutbildning. Av dessa antogs 71 procent på sitt förstahandsval. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med förra årets antagning.

Likvärdighetsgarantin byter namn till likvärdighetsresurs

Utbildningsnämnden har låtit två konsulter se över hur den nuvarande modellen för likvärdighetsgarantin fungerar och ge förslag till förändringar. Konsulterna bedömer efter sin granskning att likvärdighetsgarantin i det stora hela är välfungerande, och har lämnat förslag på några förändringar av nuvarande system.

Intressant workshop kring lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning

Under våren 2020 blev undervisningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen med mycket kort varsel digital och flyttade hem till eleverna. Nacka kommun och Swedish Edtest höll på fredagen en workshop om vilka lärdomar som kan dras av vårens distansundervisning.

Ännu bättre resultat för Nackas niondeklassare

Den genomsnittliga betygsnivån för Nackas elever i årskurs nio har förbättrats och fler elever än tidigare är behöriga till gymnasiet. Detta trots att större delen av vårterminen 2020 genomfördes i skuggan av coronapandemin. Det visar den senaste mätningen från Nacka kommun.

Glada elever tillbaka på Nacka gymnasium

Efter en minst sagt annorlunda vår för gymnasieleverna är de flesta elever nu tillbaka för att få klassrumsundervisning. Men allt är inte precis som vanligt. Helen Bejmar är rektor på Nacka gymnasium och berättar att det gjorts många anpassningar för att förhindra smittspridning av covid-19.

Yrkesguiden – ny digital tjänst för karriärvägledning

Nu lanseras den digitala tjänsten Yrkesguiden på nacka.se. Guiden hjälper till med smarta yrkesval och att hitta nya karriärvägar. Tjänsten levereras i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Sidan uppdaterades: