Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Fler elever fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till förskoleklass och grundskola hösten 2024 fick 92 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Det är en ökning jämfört med förra året då andelen var 90 procent.

Fortsatt ökning av behöriga lärare i Nacka

​I Nacka kommun fortsätter andelen legitimerade och behöriga lärare i skolorna att öka. I samtliga jämförda skolformer är andelen behöriga lärare 2023 högre än i Stockholms län och riket.

Kunskapshöjande insats ska stötta särskilt begåvade barn och elever

Nacka kommun fortsätter att satsa på kunskapshöjande insatser för pedagoger i Nackas fristående och kommunala förskolor och skolor. I mars genomfördes ett seminarium med fokus på behoven hos särskilt begåvade barn och elever.

Så vill Nacka locka fler till förskolan

Nacka kommun har enligt skollagen ett uppdrag att bidra till att fler barn går i förskolan. Syftet är att barn redan från tidig ålder ska ges möjlighet till bättre språkutveckling. Möt Maria-Pia Colton på kommunens utbildningsenhet som arbetar med att nå föräldrar med erbjudande om förskoleplats i Nacka.

Tillsyn och insyn 2023: Färre brister i verksamheterna

Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn under 2023 visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller de krav som ställs inom de flesta områden som granskats. Några huvudmän för förskola har dock behov av att rätta till brister och utveckla sina verksamheter, främst handlar det om lek- och lärmiljön, det systematiska kvalitetsarbetet och barnsäkerhetsarbetet.

Stort intresse för LÄRA 2023 – nya områden 2024

Utmärkelsen LÄRA fortsätter att engagera Nackaborna. Hösten 2023 kom det in 119 nomineringar och under omröstningsperioden var det hela 16 600 personer som var inne och röstade på sina favoritpedagoger. Nu är områdena för utmärkelsen LÄRA 2024 bestämda. Läs mer om det i denna nyhet!

Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg är fortsatt mycket nöjda och skolan visar bra kunskapsresultat, trygga elever och stor andel behöriga lärare. Det visar ”Kvalitetsanalys 2023 från förskola till gymnasieskola”.

Svara på enkäten senast den 18 februari - din åsikt är viktig för oss!

Vi vill påminna dig om att den 18 februari är den sista dagen för att svara på elev- och föräldraenkäten. Det är din chans att göra din röst hörd och påverka verksamheten i din förskola eller sida.

Vinnarna av utmärkelsen LÄRA 2023 hyllades på Lära-dagen

Fredagen den 9 februari samlades rektorer, huvudmän och andra inbjudna för att fira Lära-dagen i Nacka stadshus. Det blev en festlig förmiddag med fokus på 2023 års pristagare och de områden som utmärkelsen handlade om detta år.

Så ska Nackas förskolor bli bättre på språkutveckling

Förskolor kan med enkla metoder snabbt bli bättre på ett språkutvecklande arbetssätt. Det visar en studie som genomförts av forskaren Ann S. Pihlgren på uppdrag av Nacka kommun.

Visar 10 av 154 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: