Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Positiv utveckling över tid för Nackas skolor

En fördjupad resultatredovisning visar att alla Nackas grundskolor vårterminen 2019 låg på eller över riksgenomsnittet både vad gäller meritvärde och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Här är resultatet från årets elev- och föräldraenkät

Elev- och föräldraenkäten för 2020 visar att barnen och eleverna i hög utsträckning är trygga och anser att lärarna är bra i viktiga avseenden. Allra nöjdast är föräldrarna med barn i pedagogisk omsorg samt fritidseleverna i årskurs 3.

Nackas elever har god tillgång till utbildade lärare

Nackaelevernas tillgång till legitimerade och behöriga lärare är i stora delar mycket god, framförallt i gymnasieskolan. I vissa ämnen är samtliga lärare legitimerade.

Skolvalet 2020: 87 procent av de sökande fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till hösten 2020 fick 87 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat jämfört med 2019 då resultatet var 85 procent.

Undervisa på distans – funkar det?

Den 18 mars stängdes alla gymnasieskolor efter rekommendation från regeringen. Undervisning sker sedan dess på distans vilket gjort att både elever och lärare fått tänka om och tänka nytt. Maria Leijonhielm arbetar på Nacka gymnasium och berättar hur undervisningen fungerar.

Kick för digitalisering i skolan

Nackas skolor har varit snabba med att ställa om för att kunna erbjuda distansundervisning. Högstadieläraren Kristian Smitterberg ser många fördelar med att digitalisera undervisningen – något som nu fått en extra skjuts.

Nytt beslut angående vistelsetid på förskola och fritidshem för barn till permitterade vårdnadshavare

Riktlinjerna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har kompletterats gällande permitterade vårdnadshavares rätt till vistelsetid på förskola, fritidshem och i annan pedagogisk verksamhet.

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Öppna Jämförelser visar: Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Statistik och resultat kan presenteras på många olika sätt och ur många olika vinklar. Men hur man än vänder och vrider på statistiken så håller Nackas gymnasieelever hög och jämn kvalitet. Både över tid och jämfört med andra kommuner.

Nackas kommunala gymnasieskolor går över till distansundervisning

Folkhälsomyndigheten uppmanar Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet att införa distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Från och med onsdag 18 mars kommer Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC att gå över till undervisning via distans.

Kvalitetsanalysen 2019: Fortsatt god kvalitet inom förskola och skola

Kvalitetsanalysen för 2019 har just presenterats. Kvaliteten bedöms generellt vara fortsatt god inom samtliga skolformer som kvalitetsanalysen omfattar.

Nöjda huvudmän inom förskola och skola

Utbildningsenheten har genomfört en enkätundersökning bland huvudmännen inom förskola och skola i Nacka. Enkätresultatet visar att huvudmännen överlag är nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka med undantag för nivån på den ekonomiska ersättningen.

Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor

I ärendet redovisas statistik om personal och utbildningsnivå på respektive förskola i Nacka och i Nacka totalt. Uppgifterna avser den 15 oktober 2019 och baseras på de uppgifter som förskolorna redovisat till utbildningsenheten.

Våga Visa-observationerna från hösten 2019 visar på spridning mellan enheterna

Inom ramen för Våga Visa-samarbetet genomförs varje år observationer inom förskola, grundskola och gymnasieskola som resulterar i en skriftlig rapport med enhetens styrkor och förbättringsområden. Här kan du läsa om observationerna från hösten 2019.

Information angående nedläggning av Kyrkvikens förskola

Pysslingen har valt att avveckla verksamheten vid Kyrkvikens förskola. Den 22 januari höll Kyrkvikens förskola ett informationsmöte för vårdnadshavarna. Verksamheten kommer att bedrivas som vanligt till och med den 3 juli 2020. Vårdnadshavare till barn på förskolan behöver ansöka om en ny förskoleplats via e-tjänsten Nacka24.

Förskolan på Nobelberget öppnar 2021

Nacka växer och fler platser behövs inom förskola och skola. På Nobelberget på västra Sicklaön byggs just nu en förskola med planerad start i januari 2021. Den 30 januari 2020 öppnas kön till JENSEN förskola Nobelberget.

Ta chansen att bidra till utveckling inom förskola och skola!

Nacka har hög kvalitet inom förskola och skola men vi strävar efter att bli ännu bättre. En viktig bit av kvalitetsarbetet är elev- och föräldraenkäten som snart skickas ut. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara på enkäten!

Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Nackas gymnasieskolor har som helhet hållit en hög och jämn kvalitet under lång tid. En kvalitet som alla aktörer arbetar hårt med att bibehålla och förbättra! Här kan du läsa mer om gymnasieskolorna i Nacka samt om den senaste statistiken från Skolverket.

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter namn

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter i samband med revideringen namn till Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I samband med omarbetningen har utbildningsnämnden beslutat om två förändringar som gäller från den 1 januari 2020.

Fördjupad analys av elever med låga resultat

För att bibehålla, och helst öka, de goda elevresultaten i Nacka är det viktigt att också analysera de låga resultaten. En fördjupad analys har därför genomförts med fokus på de 5 % av eleverna som lämnade grundskolan våren 2019 utan gymnasiebehörighet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.