Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Storsatsning på skolan i Nacka – två nya skolor planeras

Just nu planeras det för två nya skolor i Nacka. Det handlar om en ny skola i Ektorp, med en fullstor sporthall och en femspelarplan med konstgräs som ska stå redo till höstterminen 2025. Dessutom ska en ny skola i Duvnäs Utskog projekteras för att ersätta den befintliga Borgvallaskolan.

Huvudmannen för Maestroskolan har beslutat att lägga ner verksamheten

Maestro Svindersvik AB som är huvudman för Maestroskolan har beslutat att lägga ner skolans verksamhet i samband med läsårets slut.

Uppföljning av barn i behov av särskilt stöd i förskola

Utbildningsenheten har genomfört en uppföljning av ett sjuttiotal barn som var i stort behov av särskilt stöd när de gick i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Resultat från gymnasieskolans elevenkät våren 2021

2021 års resultat på gymnasieskolans årliga enkät till elever i årskurs 2 är överlag det bästa jämfört med de senaste tre årens resultat. Liksom tidigare år instämmer en låg andel elever i påståenden som handlar om inflytande.

Elevers tillgång till utbildade lärare år 2020

Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Nackas grundskolor och gymnasieskolor är i genomsnitt högre än i Stockholms län och i riket. Det är framför allt de kommunala skolorna som har en hög andel behöriga lärare.

Skolinspektionen återkallar godkännandet för Nacka International School

Skolinspektionen beslutade den 19 maj att återkalla godkännandet för Frihab AB som idag driver Nacka International School (fd. Akademiska skolan). Beslutet innebär att tidigare godkännanden för Frihab AB att bedriva skola upphör att gälla från och med den 1 juli 2021.

Ny anordnare av fritidshem i Älta

Till hösten 2021 kommer det att finnas möjlighet att välja fritidshem inom pedagogisk omsorg i Älta. Britts Aktivitetsfritids kommer att ha sin verksamhet i närheten av Sigfridsborgsskolan.

Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet

I skolvalet till hösten 2021 fick 91 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket nåddes. Jämfört med förra året har andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 87 till 90 procent.

Utbildningsnämndens förslag till yttrande remissen SOU 2020:67

I den tidigare nyheten om utbildningsnämndens förslag till remissyttrande fanns en länk som ledde till fel dokument. Felet är nu rättat och i den här nyheten kan du läsa det förslag till yttrande som utbildningsnämnden beslutade om den 25 mars. Förslaget ska nu behandlas av kommunstyrelsen i Nacka .

Fördjupad analys elevresultaten läsåret 2019-2020

Utbildningsenheten har nyligen sammanställt en fördjupad analys av elevernas kunskapsresultat i grundskolan och gymnasieskolan läsåret 2019-2020. Jämförelse görs i olika perspektiv av Nackas, Stockholms läns och rikets genomsnittliga resultat. Jämförelser görs även över tid, mellan skolor och elevgrupper.

Visar 10 av 86 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: