Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nomineringen till utmärkelsen Lära är öppen

Idag öppnar nomineringen till utmärkelsen Lära, ett pris som uppmärksammar och hyllar Nackas pedagoger från förskola till vuxenutbildning. Det är ni Nackabor som utser kandidaterna så passa på att nominera din favoritpedagog - nomineringen är öppen hela september. 

YBC får högsta betyg av Skolinspektionen

Gymnasieskolan YBC har imponerat i en ny kvalitetsgranskning utförd av Skolinspektionen. Resultatet, som inkluderar högsta betyg i alla fyra granskade områden – trygghet och studiero, rektors ledarskap, betyg och bedömning samt undervisning, framhäver skolans dedikerade arbete och vision och är ett erkännande som endast tilldelas 10 procent av Sveriges skolor.

Ett nytt läsår med nya möjligheter!

I dagarna är det dags för skolstart. Skolorna i Nacka välkomnar drygt 1400 nya elever till förskoleklassen. Totalt går runt 15 000 elever i Nackas grundskolor och omkring 5000 elever i gymnasieskolan.

96 procent av föräldrarna är nöjda med sin förskola

Den generella bild som årets enkätundersökning bland föräldrar och elever ger är att det finns en hög grad av trygghet, trivsel och nöjdhet. Frågor som gäller barns och elevers delaktighet och inflytande i utbildningen samt förtroende för rektor tenderar att hamna lägst, ofta kombinerat med en relativt hög andel vet ej-svar.

Knappt en av tre i förskolan har legitimation

Förskolorna i Nacka har i genomsnitt 28 procent förskollärare. Det är tre procentenheter lägre än i Stockholms län och 13 procentenheter lägre än i riket. Andelen förskollärare i Nacka har varierat mellan 27 och 30 procent åren 2017–2022. Variationen mellan förskolorna är stor och Nacka kommuns mål om att minst 95 procent av förskolorna ska nå upp till minst 20 procent förskollärare är inte uppfyllt.

VågaVisa-observationerna avslutades med flaggan i topp

Observatörernas bedömningar av kvaliteten på Kunskapsskolan Nacka är genomgående så höga att skolan med mycket hög marginal uppfyller kriterierna för ett gott exempel. Bedömningarna av Borgvallaskolan varierar mer mellan olika målområden, men visar även i det fallet på flera områden av hög kvalitet, bland annat fritidshemmets undervisning och normer och värden.

Kartläggning av elevhälsan i Nackas grundskolor

Utbildningsnämnden fick i samband med Mål och budget-ärendet för 2023 i uppdrag att kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna. Kartläggningen visar att det är stor skillnad mellan skolorna.

Uppföljning av strategin Ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har följt upp hur skolorna i Nacka arbetar med ANDT-frågor kopplat till strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning. Strategin gäller för alla som arbetar på kommunens uppdrag och förutsätter ett engagerat och medvetet arbete inom alla kommunalt finansierade verksamheter.

Ökad tillgång till legitimerade och behöriga lärare i Nacka

I Nacka kommun ökar andelen legitimerade och behöriga lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskola. Jämfört med Stockholms län och riket hade Nacka år 2022 en högre andel legitimerade och behöriga lärare i samtliga jämförda skolformer.

Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2023 fick 90 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Nästa alla, eller 99 procent, fick plats på någon av de tre skolor som de valt, en liten minskning från förra årets 100 procent.

Visar 10 av 136 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: