Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Maxtaxans regler

För att du ska få en korrekt faktura ska du registrera din bruttoinkomst i Nacka24. När en vårdnadshavare tackar ja till erbjudande om plats är det obligatoriskt att ange inkomst.

Inkomsttak

Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll. Avgiftsnivåerna och det så kallade inkomsttaket beslutas av Skolverket.

Inkomsttaket för 2022 är 52 410 kronor per månad före skatt. Från och med den 1 januari 2023 höjs inkomsttaket i maxtaxan till 54 830 kronor. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats.

Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är

 • lägre än inkomsttaket baseras din avgift på inkomstuppgiften som du har lämnat i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
 • högre än inkomsttaket betalar du det högsta beloppet.
  Aktuella avgiftsbelopp finner du nedan.

Högsta avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg

Vistelsetid till och med 25 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1422 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 953 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 469 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 26-39 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1491 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 984 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 491 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 40 timmar per vecka eller mer

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1572 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1048 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 524 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Avdrag för allmän förskola

I augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 200 kronor per månad.

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Avgifter fritidshem

Avgift 2022 (samma avgift oavsett vistelsetid)
Barn 1* 2 % av inkomsten, högst 1048 kronor/månad
Barn 2 1 % av inkomsten, högst 524 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 524 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Öppen fritidsverksamhet 10–12 år

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4–6 bestäms av varje skola. Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

Vad menas med "avgiftsgrundande inkomst"?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt, andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön/inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Sidan uppdaterades: