Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Maxtaxans regler

För att du ska få en korrekt faktura ska du registrera din bruttoinkomst i Nacka24. När en vårdnadshavare tackar ja till erbjudande om plats är det obligatoriskt att ange inkomst.

Inkomsttak

Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll. Avgiftsnivåerna och det så kallade inkomsttaket beslutas av Skolverket.

Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kronor per månad före skatt. Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är

 • lägre än inkomsttaket baseras din avgift på inkomstuppgiften som du har lämnat i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
 • högre än inkomsttaket betalar du det högsta beloppet.
  Aktuella avgiftsbelopp finner du nedan.

Högsta avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifterna höjs 2024 enligt beslut av Skolverket. Du hittar avgifterna från och med januari 2024 i blocken nedan:

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg 2024

Vistelsetid till och med 25 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1527 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1023 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 504 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 26-39 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1600 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1056 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 527 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 40 timmar per vecka eller mer

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1688 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1125 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 563 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Avdrag för allmän förskola

I augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 200 kronor per månad.

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Avgifter fritidshem 2024

Avgift 2024 (samma avgift oavsett vistelsetid)
Barn 1* 2 % av inkomsten, högst 1125 kronor/månad
Barn 2 1 % av inkomsten, högst 563 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 563 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Öppen fritidsverksamhet 10–12 år

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4–6 bestäms av varje skola. Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

Vad menas med "avgiftsgrundande inkomst"?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt, andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön/inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Sidan uppdaterades: