Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Flyktingar från Ukraina: Frågor och svar kring förskola och skola

For translation to other languages than Swedish: Please use "Translate page" on the top of the webpage.

På denna sida finns information i form av frågor och svar gällande vilken rätt till utbildning som flyktingarna från Ukraina har.

Har flyktingar rätt till förskola?

Familjer som har sökt asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har rätt till förskola, grundskola och fritidshem på samma villkor som svenska medborgare.

Barn i åldern 1-12 år har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren

  • förvärvsarbetar,
  • studerar,
  • är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller
  • är föräldraledig (och omfattas av föräldraledighetslagen).

Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till så kallad allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som vanligtvis fördelas på tre timmar per dag. Verksamheten är avgiftsfri, måltider ingår inte.

Information in English

Please note that all information on Nackas webpage can be translated to other languages by Google Translate. Click "Translate page" at the top of the web page.

Öppen förskola för barn och vuxna

I Nacka finns fem öppna förskolor som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola. På öppna förskolan är både vuxna och barn delaktiga i verksamheten. Ni får leka, sjunga och träffa andra barn och vuxna.
Här hittar du alla de öppna förskolorna i Nacka

Har flyktingar rätt att gå i grundskola?

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Hur gör jag ansökan om förskola eller skola?

Ansökan görs via digitala formulär, ingen inloggning behövs.
Välj det formulär nedan som är aktuellt för dig och bifoga efterfrågade dokument. Formuläret finns på svenska och engelska.

Information in English

Please note that all information on Nackas webpage has Google Translate installed for information in languges other than Swedish.

Hur gör flyktingar ansökan om plats i förskola och skola?

Ansökan görs via digitala formulär, ingen inloggning behövs.
Välj det formulär nedan som är aktuellt för dig och bifoga efterfrågade dokument. Formuläret finns på svenska och engelska.

Information in English

Fill in the digital form that is relevant to you (link below) and attach the requested documents.

Har flyktingar rätt att gå i gymnasieskola?

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Dessutom måste ungdomen påbörja gymnasieutbildningen innan 18 års ålder.

Hur gör jag ansökan om gymnasieskola?

Ansökan görs via digitala formulär, ingen inloggning behövs.
Formuläret finns på svenska och engelska.
Digitalt formulär för gymnasieskola

Har flyktingar rätt till komvux och SFI?

Ja, personer som vistas i Nacka med skydd av massflyktsdirektivet har möjlighet att studera sfi, svenska för invandrare, och svenska som andraspråk på både grundläggande och gymnasial nivå. Rätten gäller inte andra kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Sidan uppdaterades: