Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Hur mycket kan jag få och till vad?

Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnorm (uppehälle) och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Riksnorm

Riksnormen bestäms av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan få mer bidrag om du har utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få mindre bidrag om det finns särskilda skäl för det.

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också skäliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • grundläggande hemförsäkring
 • läkarvård, inom högkostnadsskydd
 • medicinkostnader, inom högkostnadsskydd
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens hemsida

Ansök om ekonomiskt bistånd här

Sidan uppdaterades: