Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nacka kommun anordnar sfi för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet

Nacka kommun planerar att ge personer som vistas i Nacka med skydd av massflyktsdirektivet möjlighet att studera såväl sfi som svenska som andraspråk på både grundläggande och gymnasial nivå. Kommunen ska ge denna möjlighet till utbildning så snart som möjligt. Det beslutade nämnden för arbete och försörjning i går.

Bakgrunden till nämndens beslut är att personer som inte behärskar det svenska språket står inför ett stort hinder för att komma i arbete och därmed ordna för egen försörjning. Många av de ukrainska föräldrar som söker förskola och skola för sina barn och som utbildningsenheten kommer i kontakt med behärskar inte heller engelska. Av den anledningen ger nämnden för arbete och försörjning möjlighet för dessa personer att inte bara studera sfi utan också svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå.

Ärendet initierades inledningsvis som ett politikerinitiativ i mars. Därefter har utbildningsenheten utrett förutsättningar, kostnader och andra faktorer.

Under utredningstiden har regeringen i propositionen om vårändringsbudgeten för 2023 föreslagit att kommunerna ska få 100 miljoner kronor i statsbidrag för att kunna erbjuda ukrainska flyktingar sfi. Om riksdagen 20 juni 2023 fattar beslut i enlighet med regeringens proposition så är delar av politikerinitiativet uppfyllt. De planerade insatserna i Nacka innebär dessutom ett utökat erbjudande, då regeringens proposition inte omfattar svenska som andraspråk.

Ett slutgiltigt beslut i ärendet kommer att fattas i kommunstyrelsen 2 maj och i kommunfullmäktige den 15 maj.

Sidan uppdaterades: