Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Uppskattat pilotprojektet på öppna förskolan förlängs

Nacka kommun förlänger svenskundervisningen på öppna förskolan i Fisksätra. Pilotprojektet som har pågått sedan oktober 2022 ger inte bara stärkta kunskaper i det svenska språket för deltagarna utan ökar också deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Nu vill Nacka kommun ha mer tid att utvärdera projektets effekter och att analysera resultatet.

Projektet innebär att en lärare i svenska genomför svenskundervisning för föräldrar tillsammans med deras små barn två gånger i veckan på öppna förskolan. För undervisningen ansvarar Addera Kompetens - en av Nacka kommuns auktoriserade anordnare inom vuxenutbildning.

Undervisningen sker under två timmar, två gånger i veckan. I mitten på undervisningstiden är deltagarna med på en sångsamling tillsammans med övriga besökare på öppna förskolan och som pedagogerna på öppna förskolan håller i.

En framgångsfaktor har varit att deltagarna i samband med undervisningen fått karriärvägledning och information om förskola och utbildning.

Pilotprojektet förlängs med ytterligare sex månader till och med 15 december 2023.

Vill du delta i öppna förskolan?

Välkommen till öppna förskolan på Fisksätra torg 20, måndagar klockan 13.00-15.00 och tisdagar klockan 10.00-12.00.

Sidan uppdaterades: