Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nackas arbete mot välfärdsbrott ger effekt – fler brott polisanmälda

Fler granskningar av utbetalningar av ekonomiskt bistånd i Nacka kommun under 2023 har gett resultat. Jämfört med 2022 är det nästan tre gånger så många Nackabor som fått beslut om återkrav och dubbelt så många ärenden som polisanmälts. Samtidigt minskar antalet hushåll med ekonomiskt bistånd och kommunens kostnad har sänkts med drygt 10 miljoner det senaste året.

Under 2023 har arbets- och etableringsenheten i Nacka intensifierat det systematiska arbetet för att förhindra välfärdsbrott. Socialsekreterare specialiserade på att utreda felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd har utrett 53 misstänkta fall av välfärdsbrott jämfört med 25 utredningar 2022. I 17 av ärendena beslutades om återkrav på genomförda utbetalningar och 16 fall polisanmäldes, jämfört med sex beslut om återkrav 2022 och åtta polisanmälda fall av välfärdsbrott. Sammanlagt återkrav för 2023 är cirka 1 170 000 kronor jämfört med cirka 1 030 000 kronor 2022.

– Att bedra Nackas skattebetalare på detta sätt är ett extremt allvarligt brott som måste motarbetas. Frågan är högt prioriterad från politiken och tjänstepersoner. Nackabor ska ha stor valfrihet av olika välfärdsbolag och tjänster, men man ska vara säker på att man inte väljer någon som fuskar med vare sig kvaliteten eller skattemedlen, säger Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning.

Minskad kostnad för ekonomiskt bistånd

Nacka kommuns kostnad för ekonomiskt bistånd minskade med drygt 10 miljoner kronor under 2023 som ett resultat av att antalet mottagare av ekonomiskt bistånd minskat. I januari 2024 fick 303 hushåll med sammanlagt 499 personer ekonomiskt bistånd i Nacka, jämfört med 325 hushåll med 574 personer i år januari 2023.

– Vi har arbetat fokuserat i flera år med att upptäcka fel, fusk och brott och under 2023 har vi blivit ännu vassare på att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, bland annat genom att göra fler utredningar. En positiv effekt av tuffare granskningar är att det är färre som försöker fuska, säger Pia Stark, enhetschef arbets- och etableringsenheten.

Faktaruta välfärdsbrott

  • Ett välfärdsbrott är när ett företag eller en privatperson på ett otillåtet sätt utnyttjar kommunala medel för egen vinning.
  • Exempel på välfärdsbrott är när individer bakom företag fuskar till sig offentliga medel eller när personer lämnar felaktiga uppgifter för att försöka få ekonomiskt bistånd eller annan ersättning utan att ha rätt till stödet.
  • Välfärdsbrott om upptäckts i Nacka är bland annat felaktig folkbokföring, skenskiljmässa, dolda tillgångar eller dolda förmågor.
  • Vid misstänkt brottslighet polisanmäls ärendet och andra myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan informeras.
  • Nacka kommun jobbar förebyggande mot välfärdsbrott bland annat genom årliga kvalitetsgranskningar och löpande kredituppföljningar av anordnare och leverantörer samt genom personliga möten, hembesök och noggranna utredningar inför beslut om ekonomiskt bistånd.

Sidan uppdaterades: