Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolan ansvarar för betygsutskrifter

Kontakta skolan där du läst kursen för att få en betygsutskrift. Här hittar du kontaktuppgifter till de skolor som Nacka kommun samarbetar med.

Betygsutskrifter av Nacka kommun

Kontakta Nacka kommun om:

  • Du har studerat på flera skolor via Nacka vuxenutbildning och vill ha betygen på en betygsutskrift.
  • Du har studerat och fått betyg innan 2020 via Nacka vuxenutbildning.

Du kan välja att få din betygsutskrift postad till din folkbokföringsadress eller du själv hämtar betygsutskriften i receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, mot uppvisande av giltig id-handling.

Tänk på att höra av dig i god tid innan du behöver betygsutskrifterna.

Slutbetyg/gymnasieexamen

Om du är folkbokförd i Nacka, har ett samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen och läser/ska läsa på vuxenutbildningen i Nacka kan du kontakta våra karriärvägledare som hjälper dig med sammanställning och/eller planering av ditt slutbetyg/gymnasieexamen.

Hör av dig i god tid innan du behöver ditt slutbetyg/examen. Om du tänker ansöka till högskola/universitet – se tidplanen på Nacka Alvis.

För att beställa slutbetyg/gymnasieexamen kontaktar du Nacka kommuns vuxenutbildning via e-post vuxenutbildningen@nacka.se. För att vi ska kunna sammanställa ditt slutbetyg/gymnasieexamen behöver du ladda upp dina vidimerade betyg från dina tidigare utbildningar på Mina sidor i Alvis.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Har du sökt högskola/universitet eller yrkeshögskola?

Sedan 2018 rapporterar Nacka vuxenutbildning betyg elektroniskt till antagning.se.

Har du fått betyg för studier genom Nacka vuxenutbildning innan 2018 måste du själv ladda upp betyg hos antagning.se. Se ovan information gällande datum för sista kompletteringsdag. Har du inte gjort någon anmälan hos antagning.se kan du heller inte se dina senaste resultat under Mina meriter.

Söker du till yrkeshögskolan behöver du själv skicka in eller bifoga dina betyg i ansökan till den skola du söker till eftersom det inte finns någon databas för yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskolans webbsida.

Sidan uppdaterades: