Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Justerade protokoll

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från 26 augusti 2019

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 28 maj är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 26 augusti 2019
Anslaget sätts upp den 2 september 2019
Anslaget tas ner den 16 september 2019

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se protokollet från sammanträdet

Sidan uppdaterades: