Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Justerade protokoll

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 26 september

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 26 september är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 26 september 2019
Anslaget sätts upp den 1 oktober 2019
Anslaget tas ner den 15 oktober 2019
Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: