Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Februari

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll § 15 från den 22 februari 2021

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll § 15 från den 22 februari är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 22 februari 2021
Anslaget sätts upp den 23 februari 2021
Anslaget tas ner den 8 mars 2021
Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: