Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 22 februari 2021

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 22 februari är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 22 februari 2021
Anslaget sätts upp den 25 februari 2021
Anslaget tas ner den 8 mars 2021
Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: