Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 27 september 2022

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 27 september 2022 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 27 september 2022
Anslaget sätts upp 4 oktober 2022
Anslaget tas ner den 18 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: