Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 24 november 2022

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 24 november 2022 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 24 november 2022
Anslaget sätts upp 1 december 2022
Anslaget tas ner den 15 december 2022

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: