Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 16 maj 2023

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 16 maj 2023 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 16 maj 2023
Anslaget sätts upp 23 maj 2023
Anslaget tas ner den 6 juni 2023

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: