Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 30 maj 2023

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens arbetsutkotts protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 30 maj 2023
Anslaget sätts upp 2 juni 2023
Anslaget tas ned 26 juni 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: