Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Kommunfullmäktiges protokoll från den 29 januari 2024 avseende §§ 6-13

Kommunfullmäktiges protokoll avessende §§ 6-13 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 29 januari 2024
Anslaget sätts upp 30 januari 2024
Anslaget tas ned 21 februari 2024
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: