Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll från den 29 januari

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 29 januari 2024
Anslaget sätts upp 7 februari 2024
Anslaget tas ned 29 februari 2024
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: