Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Natur- och trafiknämndens protokoll från 30 januari 2024

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Natur- och trafiknämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 30 januari 2024
Anslaget sätts upp 8 februari 2024
Anslaget tas ned 1 mars 2024
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: