Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 14 maj 2024

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll från den 10 april 2024 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 14 maj 2024
Anslaget sätts upp 21 maj 2024
Anslaget tas ner den 4 juni 2024

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: