Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Handlingar och protokoll

Klicka på den nämnd du är intresserad och välj mötesdatum. I mappen hittar du handlingarna och protokollen som hör till sammanträdet.

Handlingar till nämnderna publiceras senast fredag innan nämndens sammanträde. Handlingar till kommunfullmäktige publiceras minst en veckan innan sammanträdet.

Vissa handlingar med personuppgifter publiceras inte på nacka.se med anledning av dataskyddsförordningen. Önskar du ta del av dessa handlingar så är du alltid välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

Klicka på nämndens namn här nedan för att se handlingar och protokoll:

Kommunfullmäktige
Kontaktperson: Rebecca Band

Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Johanna Balic

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kontaktperson: Astrid Andersson

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kontaktperson: Astrid Andersson

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Kontaktperson: Rebecca Band

Kommunstyrelsens miljöutskott
Kontaktperson: Rebecca Band

Arbets- och företagsnämnden
Kontaktperson: Maria Baeva

Fritidsnämnden (handlingar efter 2020-04-22, välj sedan "tidigare" eller "kommande")
Handlingar fram till och med 2020-04-22
Kontaktperson: Heidi Swahn

Kulturnämnden (handlingar efter 2020-08-25, välj sedan "tidgare" eller "kommande")
Handlingar fram till och med 2020-08-25
Kontaktperson: Johanna Balic

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Kontaktperson: Therése Olofsson
Handlingar för pågående stadsbyggnadsprojekt

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
Kontaktpersoner: Therése Olofsson

Natur- och trafiknämnden (handlingar efter 2019-10-22, välj sedan "tidigare" eller "kommande")
Handlingar fram till 2019-10-22
(ersatte tekniska nämnden fr.o.m. 150101)
Kontaktperson: Heidi Swahn

Naturreservatsnämnden (utgick 150101, ansvaret har förs över till natur- och trafiknämnden)

Socialnämnden (ny fr.o.m. 150101)
Kontaktperson: Erika Sundman Linde

Social- och äldrenämnden (utgick 150101, ansvaret delades upp i två nämnder: socialnämnden och äldrenämnden)

Utbildningsnämnden
Kontaktperson: Anneli Drakenberg

Val- och demokratinämnden
Kontaktperson: Anders Fredriksson

Äldrenämnden
Kontaktperson: Anneli Drakenberg

Överförmyndarnämnden
Kontaktperson: Sandra Knoll

Bolag

Centrala Nacka marknadsbolag AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka Stadshus AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka vatten och avfall AB
Kontaktperson: Lina Strokirk

Nysätra Fastighets AB (upphörde juli 2018)

Nacka Energi AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Saltsjö Pir AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Råd och kommittéer

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Kontaktperson: Josefine Bergström

Naturvårdsrådet
Kontaktperson: Heidi Swahn

Näringslivsrådet
Kontaktperson: Anders Börjesson

Tillgänglighetsrådet
Kontaktperson: Heidi Swahn

Seniorrådet (ersatte pensionärsrådet 150112)
Kontaktperson: Johanna Balic

Kommittéer och råd som har utgått

Miljömålskommittén (utgick181231)
Mångfaldskommittén (utgick181231)
Kommittén för hälsa och livskvalitet (utgick181231)
Lokala Trygg och säker rådet i Boo (utgick150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Fisksätra/Saltsjöbaden (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Älta (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet på Sicklaön (utgick 150112)

Sidan uppdaterades: