Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Politik

Handlingar och protokoll

Klicka på den nämnd du är intresserad av och välj mötesdatum. Där i hittar du både handlingar och protokoll som tillhör just det sammanträdet. Tänk på att handlingarna för respektive ärende utgör informationen innan ett beslut är fattat, ett så kallat beslutsunderlag till politikerna. I protokollet ser du vad nämnden beslutade.

Klicka på nämndens namn här nedan för att se handlingar och protokoll:

Kommunfullmäktige
Kontaktperson:

Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Astrid Andersson

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kontaktperson: Vega Skott

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kontaktperson: Vega Skott

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Kontaktperson: Vega Skott

Kommunstyrelsens miljöutskott
Kontaktperson:

Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Kontaktperson: Astrid Andersson

Arbets- och företagsnämnden (från och med den 1 januari 2023 Nämnden för arbete och försörjning)
Kontaktperson: Maria Baeva

Fritidsnämnden
Kontaktperson: Kristoffer Axén

Kulturnämnden
Kontaktperson: Maria Baeva

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Kontaktperson: Kristoffer Axén
Handlingar för pågående stadsbyggnadsprojekt

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
Kontaktpersoner: Kristoffer Axén

Natur- och trafiknämnden
Kontaktperson: Heidi Swahn

Naturreservatsnämnden (utgick 150101, ansvaret har förs över till natur- och trafiknämnden)

Nämnden för arbete och försörjning (tidigare Arbets- och företagsnämnden)
Kontaktperson: Maria Baeva

Socialnämnden
Kontaktperson: Erika Sundman Linde

Social- och äldrenämnden (utgick 150101, ansvaret delades upp i två nämnder: socialnämnden och äldrenämnden)

Utbildningsnämnden
Kontaktperson: Maria Baeva

Val- och demokratinämnden
Kontaktperson: Anders Fredriksson

Äldrenämnden
Kontaktperson: Anneli Drakenberg

Överförmyndarnämnden
Kontaktperson: Heidi Swahn

Bolag

Nacka Stadshus AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Boo 1:207 AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Centrala Nacka marknadsbolag AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka vatten och avfall AB
Kontaktperson: Lina Strokirk

Nysätra Fastighets AB (upphörde juli 2018)

Nacka Energi AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (fd Goldcup 29080 AB)
Kontaktperson: Maria Andersson

Saltsjö Pir AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Råd och kommittéer

Beredningen för beredskapsfrågor
Kontaktperson:

Naturvårdsrådet
Kontaktperson: Anna Herrström

Näringslivsrådet
Kontaktperson: Mathias Forsberg

Tillgänglighetsrådet
Kontaktperson: Maria Westin

Seniorrådet (ersatte pensionärsrådet 150112)
Kontaktperson: Maria Westin

Kommittéer och råd som har utgått

Brottsförebyggande rådet (utgick 221231)
Miljömålskommittén (utgick 181231)
Mångfaldskommittén (utgick 181231)
Kommittén för hälsa och livskvalitet (utgick 181231)
Lokala Trygg och säker rådet i Boo (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Fisksätra/Saltsjöbaden (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Älta (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet på Sicklaön (utgick 150112)

Sidan uppdaterades: