Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Politik

Handlingar och protokoll

Klicka på den nämnd du är intresserad av och välj mötesdatum. Där i hittar du både handlingar och protokoll som tillhör just det sammanträdet. Tänkt på att handlingarna för respektive ärende utgör informationen innan ett beslut är fattat, ett så kallat beslutsunderlag till politikerna. I protokollet ser du vad nämnden beslutade.

Handlingar till nämnderna publiceras normalt senast fredag före nämndens sammanträde. Handlingar till kommunfullmäktige publiceras minst en vecka före sammanträdet. Protokollen publiceras normalt inom 1-2 veckor efter sammanträdet, beroende på när justeringen äger rum.

Vissa handlingar med personuppgifter publiceras inte på nacka.se med anledning av dataskyddsförordningen. Önskar du ta del av dessa handlingar så är du alltid välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

Ny presentation av handlingar

Vi byter teknisk lösning för att hantera handlingar och protokoll. Så nu hittar du Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Natur- och trafiknämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden samt Äldrenämnden på nytt sätt. Du klickar som vanligt på namnet på nämnden, och kommer till en vy när du kan se kommande möten och tidgare möten. Klicka på datumet för mötet, så ser du mötets alla punkter, och respektive handlingar listade.

Förklaring av Meetings, med kommande och tidigare möten.

Klicka på nämndens namn här nedan för att se handlingar och protokoll:

Kommunfullmäktige
Kontaktperson: Rebecca Band

Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Astrid Andersson

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kontaktperson: Astrid Andersson

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kontaktperson: Astrid Andersson

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Kontaktperson: Rebecca Band

Kommunstyrelsens miljöutskott
Kontaktperson: Rebecca Band

Arbets- och företagsnämnden (handlingar efter 2020-11-25)
Handlingar fram till och med 2020-11-25
Kontaktperson: Maria Baeva

Fritidsnämnden (handlingar efter 2020-04-22)
Handlingar fram till och med 2020-04-22
Kontaktperson: Heidi Swahn

Kulturnämnden (handlingar efter 2020-08-25)
Handlingar fram till och med 2020-08-25
Kontaktperson:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Kontaktperson: Therése Olofsson
Handlingar för pågående stadsbyggnadsprojekt

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
Kontaktpersoner: Therése Olofsson

Natur- och trafiknämnden (handlingar efter 2019-10-22)
Handlingar fram till 2019-10-22
(ersatte tekniska nämnden fr.o.m. 150101)
Kontaktperson: Heidi Swahn

Naturreservatsnämnden (utgick 150101, ansvaret har förs över till natur- och trafiknämnden)

Socialnämnden (handlingar från och med 2021-02-15, ny fr.o.m. 150101)
Handlingar fram till och med 2020-12-15
Kontaktperson: Erika Sundman Linde

Social- och äldrenämnden (utgick 150101, ansvaret delades upp i två nämnder: socialnämnden och äldrenämnden)

Utbildningsnämnden (handlingar från och med 2021-02-18)
Handlingar fram till och med 2020-12-03

Val- och demokratinämnden
Kontaktperson: Anders Fredriksson

Äldrenämnden (handlingar från och med 2021-02-17)
Handlingar fram till och med 2020-12-16

Överförmyndarnämnden (handlingar från och med 2021-02-24)
Handlingar fram till och med 2020-12-09
Kontaktperson: Sandra Knoll

Bolag

Nacka Stadshus AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Boo 1:207 AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Centrala Nacka marknadsbolag AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka vatten och avfall AB
Kontaktperson: Lina Strokirk

Nysätra Fastighets AB (upphörde juli 2018)

Nacka Energi AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (fd Goldcup 29080 AB)
Kontaktperson: Maria Andersson

Saltsjö Pir AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Råd och kommittéer

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Kontaktperson: Josefine Bergström

Naturvårdsrådet
Kontaktperson: Anna Herrström

Näringslivsrådet
Kontaktperson: Anders Börjesson

Tillgänglighetsrådet
Kontaktperson: Heidi Swahn

Seniorrådet (ersatte pensionärsrådet 150112)
Kontaktperson: Ellinor Egefors

Kommittéer och råd som har utgått

Miljömålskommittén (utgick181231)
Mångfaldskommittén (utgick181231)
Kommittén för hälsa och livskvalitet (utgick181231)
Lokala Trygg och säker rådet i Boo (utgick150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Fisksätra/Saltsjöbaden (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Älta (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet på Sicklaön (utgick 150112)

Sidan uppdaterades: