Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Politik

Handlingar och protokoll

Klicka på länken under den nämnd du är intresserad av. Där hittar du handlingar och protokoll som tillhör sammanträdet. Tänk på att handlingarna för respektive ärende utgör information innan ett beslut är fattat, ett så kallat beslutsunderlag till politikerna. I protokollet ser du vad nämnden beslutade.

Information om nya webbdiariet

Vi kommer successivt gå in i det nya webbdiariet. Det innebär att du hittar handlingar från innan inträdet via den gamla länken med mappsystem. Nya handlingar kommer att finnas i webbdiariet.

I webbdiariet kan du från samma vy välja flera olika politiska organ för att se dagordning, handlingar och protokoll.

Här kan du läsa mer om hur du navigerar i webbdiariet.

Under respektive nämnd finns nya och tidigare handlingar och protokoll att ta del av

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Natur- och trafiknämnden

Nämnden för arbete och försörjning (tidigare arbets- och företagsnämnden)

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Val- och demokratinämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Nämnder som har utgått

Arbets- och företagsnämnden (från och med den 1 januari 2023 Nämnden för arbete och försörjning)

Naturreservatsnämnden (utgick 150101, ansvaret har förs över till natur- och trafiknämnden)

Social- och äldrenämnden (utgick 150101, ansvaret delades upp i två nämnder: socialnämnden och äldrenämnden)

Bolag

Nacka Stadshus AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Boo 1:207 AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Centrala Nacka marknadsbolag AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka vatten och avfall AB
Kontaktperson: Lina Strokirk

Nacka Energi AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (avyttrades mars 2023)
Kontaktperson: Maria Andersson

Saltsjö Pir AB
Kontaktperson: Maria Andersson

Råd och kommittéer

Beredningen för beredskapsfrågor

Naturvårdsrådet
Kontaktperson: Anna Herrström

Näringslivsrådet
Kontaktperson: Mathias Forsberg

Tillgänglighetsrådet
Kontaktperson:

Seniorrådet (ersatte pensionärsrådet 150112)
Kontaktperson:
Arbetsordning

Kommittéer och råd som har utgått

Brottsförebyggande rådet (utgick 221231)
Miljömålskommittén (utgick 181231)
Mångfaldskommittén (utgick 181231)
Kommittén för hälsa och livskvalitet (utgick 181231)
Lokala Trygg och säker rådet i Boo (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Fisksätra/Saltsjöbaden (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet i Älta (utgick 150112)
Lokala Trygg och säker rådet på Sicklaön (utgick 150112)

Sidan uppdaterades: