Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Underrättelse om antagen detaljplan

Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om antagen detaljplan

Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun

Kungörelse om flyttade färdmedel

Inom kommunen har färdmedel flyttats. Är ägare av färdmedlet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har färdmedlet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller de enheten offentlig utemiljö.

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Nacka Port kvarteret Klinten, i Sickla i Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för fastigheten Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Jaktvarvet, fastigheten Solsidan 52:1 med flera, i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Kungörelse om antagande

Upphävande av delar av överlappande detaljplaner inom planerat naturreservat för Skarpnäs i Boo, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: