Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om flyttade fordon

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2023

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 20 mars 2023, klockan 17.00 i Nacka stadshus.

Underrättelse om granskning - Fasanvägen

Detaljplan för Fasanvägen, fastigheten Sicklaön 238:1 m.fl. på Sicklaön

Kungörelse om samråd

Upphävande av torrläggningsföretag Kummelberget-Skarpnäs, Nacka kommun

Kungörelse om samråd

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid Dalkarlsängen, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Ändring av del av detaljplan för Ormingehus (DP 640), fastigheterna 46:1 och 46:2, Edövägen i Boo, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande

Ändring av del av detaljplan för Ormingehus (DP 640), fastigheterna 46:1 och 46:2, Edövägen i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Enspännarvägen, Sicklaön 362:2 m.fl. i Jarlaberg på västra Sicklaön, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: