Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning 3

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Underrättelse om upphävande

Detaljplan för Järla stationsområde norr, inom fastigheten Sicklaön 361:1, del av Sicklaön 40:11, Sicklaön 40:25, del av Sicklaön 133:1 samt del av Sicklaön 132:16, på västra Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Ändring av del av områdesbestämmelse OB 1 för Pingvinens förskola, fastigheten Sicklaön 167:16, John Lodéns väg 23 på östra Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Järla stationsområde norr, Sicklaön 361:1 m.fl. på västra Sicklaön, Nacka kommun

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 maj 2023

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 maj 2023, klockan 17 i Nacka stadshus.

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för idrottshall vid Ektorpsvägen, del av fastigheten Sicklaön 41:2 med flera, i Ektorp, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: