Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om antagen detaljplan

Detaljplan för fastigheten Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7 i Saltsjöbaden

Underrättelse om antagen detaljplan

Ändring av detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo (DP 560), Nacka kommun

Underrättelse om antagen detaljplan

Ändring av detaljplan för del av Velamsund Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (område B) i Boo (DP 536), Nacka kommun

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse om bildande av naturreservat

Nacka kommun har den 20 juni 2022, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Skarpnäs naturreservat.

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Pylonen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om antagen detaljplan

Detaljplan för tennishall vid Samskolevägen, del av fastigheten Tattby 38:1 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande

Ändring av detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo (DP 560), Nacka kommun

Sidan uppdaterades: