Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse bygglov

Granskning Bo 28:4

Ändring av detaljplan 71 och detaljplan 475, för fastigheten Bo 28:4, Värmdövägen 746 i Boo

Kungörelse bygglov

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för fastigheten Mensättra 1:166 m.fl, Boo kyrkväg i Boo, Nacka kommun

Kungörelse bygglov

Kungörelse om flyttade fordon

Underrättelse om antagande

Detaljplan för fastigheterna Neglinge 13:5 m.fl., Sjötäppsvägen 1 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Hjortängen, fastigheterna Tollare 6:1 m.fl., i Boo, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: