Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse bygglov Velamsund 14:1

Kungörelse bygglov Älta 10:1

Kungörelse om flyttade fordon

Öppettider för överförmyndarenheten

Ta del av överförmyndarenhetens öppettider för 2022.

Kungörelse bygglov Erstavik 6:7

Underrättelse om granskning

Ändring av del av detaljplan 61 (DP 61) för fastigheterna Bo 38:18 och 48:11, Hermelinsvägen i Boo, Nacka kommun

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Tryckluftsfabriken, del av fastigheterna Sicklaön 83:22 m.fl., på Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Pylonen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Ändring av stadsplanerna S 42, S 67 och S 264 samt detalj-planerna DP 12, DP 155, DP 249 och DP 605 för Nya Östbergatunneln, fastigheten Sicklaön 37:10 m.fl., på Västra Sicklaön, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: