Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om flyttade färdmedel

Inom kommunen har färdmedel flyttats. Är ägare av färdmedlet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har färdmedlet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller de enheten offentlig utemiljö.

Typ av ärende: Flytt av båtar upplagda på kommunal mark nedanför Ekuddsvägen 3–25, Nacka kommun. Båtarnas ursprungliga placering är numrerade från öster till väster.

Datum: 2021-09-13

Syfte: Städning av strandremsan.

Följande båtar har flyttats till uppställningsplats på Utskogsvägen 20

Båt nr 1: Svart plastbåt med röd botten, skick ok

Båt nr 2 Aluminiumbåt, relativ stor, skick ok

Båt nr 3: Badflotte i trä med möbler, skick ok

Båt nr 4: Vit plastbåt med blå botten och orange insida, skick oklart.

Båt nr 5: Mindre vit plastbåt, lutad mot träd, skick oklart

Båt nr 6: Kajak med vit botten och röd kant, skick oklart

Båt nr 7: Vit plastbåt och en kajak i båten som är orange, skick oklart.

Förfrågningar angående flyttade färdmedel hänvisas till tel.  08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: