Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse om granskning

Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17, Saltsjöbaden, Nacka kommun

Kungörelsedelgivning om samråd

Förslag till beslut om ytterligare föreskrift för Skarpnäs naturreservat i Nacka kommun

Underrättelse om granskning - Villa Gadelius

Detaljplan för fastigheten Neglinge 13:5 m.fl., Sjötäppsvägen 1 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande av detaljplan

Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17, Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande 2

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande

Ändring av del av områdesbestämmelse OB 1 för Pingvinens förskola, fastigheten Sicklaön 167:16, John Lodéns väg 23 på östra Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om granskning 3

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Underrättelse om upphävande

Detaljplan för Järla stationsområde norr, inom fastigheten Sicklaön 361:1, del av Sicklaön 40:11, Sicklaön 40:25, del av Sicklaön 133:1 samt del av Sicklaön 132:16, på västra Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Ändring av del av områdesbestämmelse OB 1 för Pingvinens förskola, fastigheten Sicklaön 167:16, John Lodéns väg 23 på östra Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Järla stationsområde norr, Sicklaön 361:1 m.fl. på västra Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för idrottshall vid Ektorpsvägen, del av fastigheten Sicklaön 41:2 med flera, i Ektorp, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: