Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om flyttade fordon

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Kungörelse om flyttade färdmedel

Underrättelse om granskning - Rösunda 43:2

Detaljplan för fastigheten Rösunda 43:2, Svartviksringen 7 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse om granskning - Älta 30:5

Detaljplan för Älta 30:5, Sigfridsborgsvägen 3 i Älta, Nacka kommun

Underrättelse om granskning - Solsidan 55:10 och 55:11

Detaljplan för Dragarstigen 2 och 4 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för fastigheten Björknäs 10:124 m.fl., Ljungrisvägen 1 i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Ändring av del av detaljplan för Järla sjö (DP 236), för fastigheten Sicklaön 145:1 m.fl., på västra Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Ändring av del av detaljplan 91 och detaljplan 633, för fastigheten Lännersta 55:4 m.fl., Prästkragens väg i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: