Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Minoritetsspråk

Tyck till om Nacka kommuns riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Nu kan du tycka till och komma med frågor om Nacka kommuns riktlinje för nationella minoriteters rättigheter.

Januari 2010 trädde lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Syftet är att ge skydd åt de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja så att kulturerna och de historiska minoritetsspråken hålls levande. I minoritetslagen finns fem definierade minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Minoritetslagstiftningen reviderades och förstärktes ytterligare den 1 januari 2019. Då fastslogs även att alla kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Dessa riktlinjer är Nacka kommuns styrdokument för att leva upp till lagstiftningen.

Vi vill gärna ta del av dina åsikter och förslag

Nu kan du tycka till om Nacka kommuns riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter. Synpunkter och åsikter kommer att tas i beaktande när ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen i maj 2023.

Här kan du läsa riktlinjerna. (PDF-dokument, 202 kB)

Mejla dina åsikter och förslag till Helena Svärdh, kommunstrateg, Nacka kommun via e-post helena.svardh@nacka.se senast den 15 mars.

Sidan uppdaterades: