Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Eurocities

Eurocities är ett europeiskt nätverk som grundades 1986 och utgörs av drygt 140 medlemsstäder från ett trettiotal länder i Europa. Mindre städer eller kommuner kan bli associerad partner och delta i ett eller flera av nätverkets sex tematiska forum. Nacka deltar i Eurocities Economic Development Forum och Environment Forum.

Eurocities har en viktig roll att företräda och arbeta för att stärka städernas ställning på EU-nivå samt bevakar så att städers behov tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. För Nacka kommun innebär medlemskapet tillgång till ett stort nätverk att utbyta kunskap och erfarenheter med. Det ger kommunen möjligheter till omvärlds- och intressebevakning, bra inblick i EU:s arbete samt verksamhetsutveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra europeiska städer.

Läs mer om Eurocities

Covenant of Mayors on Demographic change

Nacka kommun är medlem i nätverket Covenant of Mayors on Demographic change som är ett EU-samarbete. Syftet med medlemskapet är att skapa en äldrevänlig miljö för att trygga äldres fortsatta medverkan i samhället.

EUs mål för avfallshantering

Miljöarbetet i Sverige bygger till stor del på beslut inom EU och på ett aktivt internationellt samarbete. Det som beslutas om avfallshantering på EU-nivå ligger till grund för vårt nationella arbete, som i sin tur följs upp på regional och lokal nivå.

Läs mer om avfallshantering inom EU (på engelska)

Sidan uppdaterades: