Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Eurocities

Eurocities är ett europeiskt nätverk som grundades 1986 och utgörs av drygt 140 medlemsstäder från ett trettiotal länder i Europa. Mindre städer eller kommuner kan bli associerad partner och delta i ett eller flera av nätverkets sex tematiska forum. Nacka deltar i Eurocities Economic Development Forum och Environment Forum.

Eurocities har en viktig roll att företräda och arbeta för att stärka städernas ställning på EU-nivå samt bevakar så att städers behov tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. För Nacka kommun innebär medlemskapet tillgång till ett stort nätverk att utbyta kunskap och erfarenheter med. Det ger kommunen möjligheter till omvärlds- och intressebevakning, bra inblick i EU:s arbete samt verksamhetsutveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra europeiska städer.

Läs mer om Eurocities

Covenant of Mayors on Demographic change

Nacka kommun är medlem i nätverket Covenant of Mayors on Demographic change som är ett EU-samarbete. Syftet med medlemskapet är att skapa en äldrevänlig miljö för att trygga äldres fortsatta medverkan i samhället.

EUs mål för avfallshantering

Miljöarbetet i Sverige bygger till stor del på beslut inom EU och på ett aktivt internationellt samarbete. Det som beslutas om avfallshantering på EU-nivå ligger till grund för vårt nationella arbete, som i sin tur följs upp på regional och lokal nivå.

Läs mer om avfallshantering inom EU (på engelska)

Sidan uppdaterades: