Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 mars 2022

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 21 mars, klockan 17.00 i Nackasalen, Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 21 mars 2022, kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Stöd till Boo Folkets Hus
7. Interpellation – Stöd till Fisksätra Folkets Hus
8. Upprop
9. Valärenden

Beslutsärenden

10. Tilläggsavtal till exploateringsavtal för del av Tollare 1:16 m.fl, delplan 3, Tollarehöjden i Boo, Inom stadsbyggnadsprojekt 9309 Tollare
11. Markgenomförandeavtal för klassicistiskt kvarter inom Nya gatan stadshusområdet
12. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Värmdövägen, stadsbyggnadsprojekt för ombyggnad till stadsgator, västra Sicklaön, Utbyggnadspromemoria samt beslut om budget för genomförande
13. Beviljande av investeringsbidrag samt kommunal borgen till Boo Folkets Hus
14. Avgift för uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats, Bemyndigande till natur- och trafiknämnden att besluta om avgift
15. ”Covidbonus” som tack för extraordinära insatser för Nackaborna under pandemin

Bordlagda motioner

16. Motion – Solcellsanläggningar i Nacka
17. Motion – Reduktionsfiske för att rena Nackas sjöar

Motioner från kommunstyrelsen 2022-03-07

18. Motion – Preventivt arbete för narkotika- och vapenfria skolor

19. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: