Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Maria Rönnberg ny stadsjurist i Nacka

Maria Rönnberg blir ny stadsjurist tillika kanslidirektör i Nacka kommun. Hon tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.

– Jag är väldigt glad över att kunna presentera Maria Rönnberg som ny stadsjurist i Nacka kommun. Stadsjuristen spelar en nyckelroll i det kommunala uppdraget genom att styra, leda och utveckla den juridiska processen och överförmyndarprocessen utifrån Nackas styrmodell. Maria Rönnberg har vad som krävs för att axla detta viktiga uppdrag och jag ser fram emot ett gott samarbete, säger stadsdirektör Victor Kilén.

– Det här känns väldigt spännande! Nacka är en kommun med höga ambitioner och jag ser mycket fram emot att vara en del av kommunorganisationen med kundval och medborgarperspektiv i fokus. Juridiken är en viktig del i en kommuns utvecklingsprocess och jag vill ge mitt bidrag till att hitta effektiva och bra lösningar i Nacka. Jag ser också fram emot att arbeta tillsammans med mina nya kollegor och att bidra till ett gott samarbetsklimat, säger Maria Rönnberg.

Maria Rönnberg har en omfattande erfarenhet av chefsuppdrag på kommuner och myndigheter. Hon arbetar sedan 2006 för Solna stad där hon har haft uppdrag som kvalificerad jurist, kanslichef, kommunjurist och stadssekreterare. Sedan 2018 arbetar hon som avdelningschef för myndighetsutövning på Solna stads barn- och utbildningsförvaltning. Hon har tidigare varit byrådirektör på Migrationsverket och tingsnotarie vid Ångermanlands tingsrätt, och har en kandidatexamen i juridik vid Lunds universitet.

Som stadsjurist och kanslidirektör i Nacka kommun kommer Maria Rönnberg att ha ett övergripande ansvar för kommunens juridiska processer vid sidan av att leda enhetscheferna vid juridik- och kanslistaben och överförmyndarenheten.

Sidan uppdaterades: