Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nacka kommun en av finalisterna till utmärkelsen Sveriges friskaste företag

Nacka kommun är för andra året i rad en av finalisterna till utmärkelsen Sveriges friskaste företag.

Nacka kommun en av sex arbetsgivare som är utsedda som finalister till utmärkelsen Sveriges friskaste företag. Företagshälsan Feelgood har granskat ett hundratal organisationers arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Resultaten från medarbetarundersökningen och nivån på sjukfrånvaron har också granskats.

Feelgoods motivering till finalplatsen lyder:

Nacka kommun är en tillitsbaserad organisation med stort hälsofokus, tydliga uppdrag och effektiv uppföljning. Utveckling och stöd för chefer prioriteras högt och har resulterat i ett uppskattat ledarskap. Eget ansvarstagande uppmuntras för både arbetet och den egna hälsan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är proaktivt och välstrukturerat med höga ambitioner. Effekten följs upp i samband med årlig utvärdering av chefernas resultatkontrakt, vilket säkerställer att arbetet bedrivs framgångsrikt i hela verksamheten. Inspiration från hälsocoach och anonymt personalstöd erbjuds för att främja hälsa, och rutiner finns för att upptäcka signaler på ohälsa hos både individer och grupper.

- Det är mycket hedrande att Nacka kommuns arbetsmiljö- och hälsoarbete uppmärksammas genom att vi för andra gången är en av finalisterna i Sveriges friskaste företag. Vi är stolta och delar nomineringen med alla som bidrar till att Nacka kommun utvecklas som attraktiv arbetsgivare med arbetsmiljö- och kvalitetsprocesser i framkant, säger Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun.

- Vi blir glada att se Nacka kommuns tydliga röda tråd i struktur och satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är imponerande på en arbetsplats med så många medarbetare, säger Joachim Morath, vd på Feelgood.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. Vilken organisation som utses till Sveriges friskaste företag avgörs av Feelgoods externa jury och presenteras i maj.

Läs mer om utmärkelsen och de organisationer som är nominerade här.

Finalist Sveriges friskaste företag 2023.png

Sidan uppdaterades: