Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tyck till om tryggheten i Nacka – dina synpunkter är värdefulla

Våra satsningar på ett tryggt samhälle ökar och dina synpunkter gör skillnad. Nu går årets trygghetsmätning ut till drygt 80 000 invånare i länet. Urvalet är slumpmässigt och dina synpunkter är värdefulla eftersom de är en avgörande faktor för trygghetsarbetet framåt.

Trygga medborgare är målet för det arbete som polisen och kommunerna gör tillsammans. För att få en överblick av lägesbilden genomförs en gemensam trygghetsmätning. Genom en anonym enkät är syftet att få en bild av din upplevelse av trygghet och brottsutsatthet. Resultatet kommer att ligga till grund för trygghetsarbetet framåt.

Enkäten skickas ut till ett urval av medborgare i åldrarna 16–85 år boende i region Stockholm. Totalt når den drygt 80 000 invånare. Varje persons uppfattning är viktig och betyder mycket för vårt trygghetsskapande arbete. Är du en av dem som fått enkäten hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är en möjlighet för dig att berätta om dina upplevelser och påverka vårt arbete framåt.

Nacka kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande insatser och brottsförebyggande åtgärder i samverkan med civilsamhälle, näringsliv, polis och räddningstjänst. Inför 2023 inrättades ett trygghetsutskott i syfte att leda och samordna kommunens trygghetsarbete. Det inkluderar bland annat brottsförebyggande verksamhet, arbete mot välfärdsfusk och bedrägerier samt uppföljning av programmet Framgång Fisksätra.

Läs mer om Nackas trygghets- och brottsförebyggande arbete

Sidan uppdaterades: