Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 september

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 september 2023, klockan 17.00 i Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 18 september 2023 kl 17.00, i lokal Nackasalen, Nacka stadshus.

Ungefärliga hålltider

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Närvaro
 3. Val av justerande
 4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
 5. Enkla frågor
 6. Interpellation – Hur stöttar kommunen barn med SiS-placering?
 7. Interpellation – När kommer svaren till berörda invånare på yttranden angående tänkt exploatering av Jaktvarvet?
 8. Interpellation – Hur kommer trafiksituationen i Boo hanteras när ökat invånarantal och smitvägar över gamla bron kan uppstå?
 9. Interpellation – Tillräckligt med soptunnor och möjlighet att sortera avfall
 10. Interpellation – Om hur de går med Rikshems åtagande om att bygga 500 hyresrätter
 11. Interpellation – Tillgänglighet i Nacka strand
 12. Interpellation – Är du villig att be Trafikverket att skjuta på införandet av broavgift?
 13. Interpellation – Kommunal samordning av systematisk, långsiktig brottsbekämpning
 14. Interpellation – Vilken nivå kommer bullret att ha på den upphöjda Saltsjöbanan för omgivningen?
 15. Interpellation – Vad händer på Älgö med genomförandeplanen 2009 – 2024?
 16. Upprop
 17. Valärenden

Beslutsärenden

 1. Detaljplan för Järla stationsområde norr Sicklaön 361:1, Sicklaän 40:25, del av Sicklaön 40:11, del av Sicklaön 133:1 samt del av fastigheten Sicklaön 132:16 på västra Sicklaön
 2. Omreglering av avgäld för tomträtt med adresserna Rudsjövägen 2 och 2A-B
 3. Nödvattenplan 2023-2026
 4. Ansökan om kommunal borgen till Järla Sjö Samfällighet
 5. Redovisning av kommunalt partistöd 2022
 6. Tomträttsupplåtelse för hamn- och varvsverksamhet i Skutviken
 7. Motion – Omfältsbelysning vid otrygga park-, gång- och cykelvägar
 8. Motion – Handlingsplan mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
 9. Motion – Solceller på parkeringsplatser
 10. Motion – En tryggare trafikmiljö
 11. Motion – Idrottsanläggning på Porsmossen
 12. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Amanda Ivanov telefonummer: 070-431 78 01

Sidan uppdaterades: