Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mätning visar tryggare Nackabor

Våren 2023 skickade kommunerna i Stockholms län tillsammans med polisen i region Stockholm ut en enkät om trygghet till drygt 80 000 invånare i länet. Trygghetsmätningen handlar bland annat om utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och otrygghet. Nu finns resultatet av årets trygghetsundersökning, vilken visar att Nackaborna blivit tryggare.

Trygghetsundersökningen innehåller 26 frågor och första utskicket gjordes i mitten av april 2023. Mätningen har genomförts 2020, 2021, 2022 och 2023 och är en webbenkät som skickas till slumpvis valda personer i åldern 16–85 år. I Nacka kommun skickades enkäten ut till 3520 personer och 1669 personer svarade, vilket motsvarar 48 procent.

Sammanfattning av trygghetsundersökningen 2023

Trygghetsundersökningen 2023 visar att fler känner sig trygga. I årets undersökning svarar 87 procent att de känner sig trygga jämfört med 2020 där 81 procent uppgav att de kände sig trygga. Nedgången sker i samtliga åldersgrupper och för både kvinnor och män. Även om otryggheten har minskat bland både kvinnor och män så har kvinnors trygghet ökat mer över tid.

Även uppfattningen om att polis respektive kommun bryr sig om problem i ett område har ökat. Ett exempel är i Fisksätra, där medborgarna uppfattar att polisen och kommunen bryr sig mer idag jämfört med tidigare undersökningar.

Utsatthet för brott minskar också i nästan samtliga undersökta brottstyper – såväl våld, stöld, skadegörelse och hot minskar. Undantaget är bedrägeri, vilket är på samma nivå som 2020. Det är något vanligare att män blivit utsatta för bedrägerier jämfört med kvinnor.

- Det är positivt att den upplevda tryggheten i Nacka ökar något, men vi kan alltid göra mer för att ännu fler Nackabor ska känna sig trygga och säkra. Vi kommer att växla upp de brottsförebyggande insatserna från kommunens sida och ser fram emot ett gott samarbete med polisen om det. I Nacka alla ska få förutsättningar för att växa samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning och ingjuter hopp och framtidstro, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

- Vi ser att de insatser vi i kommunen gör har effekt, vilket är ett kvitto på att vi satsar på rätt saker. Men vi behöver bli ännu bättre, du ska känna dig trygg i Nacka. Därför fortsätter vi med våra brottsförebyggande insatser och kommer att utöka dem, säger Gunilla Grudevall Steen (L), kommunalråd och ordförande kommunstyrelsens trygghetsutskott.

- Jag ser trygghetsmätningens goda resultat som ett bevis på det skickliga och engagerade arbete mina kollegor varje dag utför i Nacka, Värmdö och Tyresö i syfte att skapa trygghet för våra medborgare. Utifrån resultatet av årets trygghetsmätning kommer vi tillsammans med våra kommuner fortsätta att utveckla våra trygghetsinsatser och stärka upp det brottsförebyggande arbetet, säger Ellen Winter Norling, tillförordnad lokalpolisområdeschef Nacka.

Nacka kommun har sedan länge ett nära samarbete med kommunpolisen i trygghetsfrågor och ett förebyggande arbete på flera nivåer för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Ett exempel är fältverksamheten Polarna som arbetar förebyggande i skolor och ute in Nackasamhället med ungdomar. Trygghetsvärdar har till uppdrag att verka trygghetsskapande och vid behov finns mobila väktare på plats för att öka tryggheten. Nacka kommun har också ett långsiktigt och strategiskt arbete mot både unga och vuxna för att erbjuda stöd i arbetet för att motverka kriminalitet.

Mer information

Mer information om undersökningen finns här.

Sidan uppdaterades: