Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 oktober 2023, klockan 17.00 i Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 16 oktober 2023 kl 17.00

Lokal: Nackasalen, Nacka stadshus

Sammanträdets innehåll

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Närvaro
 3. Val av justerande
 4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
 5. Enkla frågor
 6. Interpellation - Är du villig att be Trafikverket att skjuta på införandet av broavgift?
 7. Interpellation – Kommunal samordning av systematisk, långsiktig brottsbekämpning.
 8. Interpellation – Vilken nivå kommer bullret att ha på den upphöjda Saltsjöbanan för omgivningen?
 9. Interpellation – Vad händer på Älgö med genomförandeplanen 2009 - 2024?
 10. Interpellation – Brister i Älgös naturskydd?
 11. Upprop
 12. Valärenden

Beslutsärenden

 1. Tertialbokslut 2 2023 för Nacka kommun
 2. Revidering av Käppalaförbundets förbundsordning Hemställan från Käppalaförbundet om att ändra §14 Lån i Käppalaförbundets förbundsordning
 3. Samarbete genom markanvisning i tidigt skede inom stadsbyggnadsprojekt Mötesplats Nacka
 4. Motion – Inför biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal för en del av Erstaviksskogen
 5. Motion – Buffertzoner intill skyddad natur Svenneborg m.fl. (MP)
 6. Motion – TikTok-förbud
 7. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Anna Guteland tfn 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: