Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välfärdsbrott på agendan i Nacka

Idag, 13 februari, medverkade Nacka kommun i ett webbinarium arrangerat av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, kring hur kommuner och myndigheter arbetar kunskapsbaserat mot välfärdsbrott.

På agendan stod arbetssätt för att kartlägga välfärdsbrottens omfattning samt struktur och utveckling för att få effektiva underlag för att utforma åtgärder som förebygger välfärdsbrott. Seminariet hölls av Jan Landström, biträdande säkerhetschef på Nacka kommun tillsammans med Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

– Välfärdsbrottslighet är en politiskt prioriterad fråga i Nacka kommun. I nuläget har vi genomfört en kartläggning och en analys som har mynnat ut i en åtgärdsplan. Men parallellt genomför vi utbildning och föreläsningar. Att medverka i seminarier av det här slaget är nyttigt, dels för att vi vill dela med oss av våra erfarenheter, men också för att ta del av andras arbete, säger Jan Landström biträdande säkerhetschef i Nacka kommun.

Här kan du ta del av webbinariet.

Sidan uppdaterades: