Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Stark ekonomi trots konjunktur och inflation

På grund av konjunktur och inflation har kommunen sålt mindre mark, haft lägre intäkter från exploateringsmark och haft högre pensionskostnader. Med anledning av dessa jämförelsestörande poster visar bokslutet för januari-april ett sämre resultat än vad kommunfullmäktige budgeterat för. Trots detta visar nämnderna sammantaget ett överskott och att kommunens ekonomi är stark.

– Åtta av kommunens tio nämnder visar på ett positivt resultat vilket är ett kvitto på att vi har bra kontroll på kommunens kärnverksamhet. Nacka har tre år i rad utsetts till Sveriges robustaste kommun, det är den stabiliteten som gör att vi kan möta svårare tider med bibehållen kvalitet, säger Victor Kilén, stadsdirektör.

– Resultatet beror bland annat på en markant sänkt byggtakt beroende på konjunkturen och att befolkningen växer långsammare än tidigare prognoser, säger Christer Lindberg, ekonomidirektör. Den lägre befolkningsprognosen påverkar också kommunens investeringar genom en lägre takt.

– Under den senaste tiden har Nacka kommun beslutat att pausa eller stoppa några utvecklingsprojekt. Detta har ingen påverkan på det försämrade resultatet jämfört med budget. För att fortsatt säkra en god ekonomi är det viktigt att kommunens verksamheter och investeringar kontinuerligt anpassas utifrån förändrad byggkonjunktur och en långsammare befolkningsprognos, säger Victor Kilén.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsen idag och går nu vidare till kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades: