Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Öppna data

Frågor och svar om Nackas öppna data

Vad är öppna data?

Definition av Öppna data enligt Open Government Working Group

  1. Komplett: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.
  2. Primär: Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.
  3. Aktuell: Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.
  4. Tillgänglig: Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.
  5. Maskinläsbar: Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.
  6. Fri: Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.
  7. I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.

Vad är nyttan med det?

Med öppna data är det möjligt att skapa insyn och delaktighet, driva kvalitetsarbete och inte minst förbättra förutsättningarna för tillväxt.

Vilka regler gäller kring öppna data?

Nackas öppna offentliga data siktar över tid på att uppfylla de generella grundkraven framtagna av Open Government Working Group: komplett, primär, aktuell, tillgänglig, maskinläsbar, fri, i ett öppet format. Till en början kommer vi dock att tillåta olika typer av format, och i vissa fall också färdiga handlingar.

Finns det några begränsningar för att öppna upp?

Nackas öppna offentliga data ska i högsta mån vara fri och omfatta både färdiga handlingar (protokoll, beslut) och rå data. Datorprogram som skapas inom kommunen anses inte vara handlingar. Begränsningar kan också finnas när data innefattar sekretessbelagt material eller lyder under en annan speciell lagstiftning som personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Det betyder att offentlighetsprincipen gäller.

Sidan uppdaterades: