Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas digitala tvilling för hållbar stadsbyggnad

Tack vare en digital tvilling av Nacka får vi möjlighet att testköra innovativa lösningar utifrån våra unika behov och förutsättningar – redan innan vi fattar beslut som rör kommunens hållbara utveckling. Detta är möjligt genom att Nacka kommun är del av ett projekt för hållbar stadsutveckling, som geografiskt sträcker sig över Sickla och Centrala Nacka, Slakthusområdet och Hammarby Sjöstad i Stockholm.

En Nacka-tvilling kan vara på väg! Med hjälp av tvillingen kan vi ta stora kliv mot en ännu mer hållbar stadsbyggnad.

Det rör sig förstås om en digital tvilling, där vi i en konstruerad kopia av Nacka i en simulerad miljö kan testa spännande framtidslösningar innan vi fattar besluten.

Digitala tvillingar skapas utifrån faktiska data och förutsättningar där olika scenarier kan simuleras för att förutse framtida konsekvenser av beslut som vi fattar idag.

Centrala Nacka, Sickla och östra Stockholm i projekt

Denna digitala tvilling kan bli resultatet av det Vinnova-finansierade projektet "Greenovation Twin: Öppen digital tvilling för grön omställning i samverkan", som under det närmaste året inte bara ska utforska potentialen, utan också konkret leverera en grund till en öppen digital tvilling som initialt geografiskt sträcker sig över Slakthusområdet, Hammarby Sjöstad, Sickla och Centrala Nacka.

Projektet avser att etablera en öppen digital tvilling med målet att öka samarbetsförmågan mellan inblandade aktörer, kartlägga utmaningar och behov som de har samt skapa en bättre förståelse för exakt hur digitala tvillingar kan bidra till ett mer hållbart stadsbyggande.

Vision

I visionen om digitala tvillingar finns iden om att vi med 3D-kartor som kombinerar realtidsdata, simuleringar, dialogverktyg och historieberättande från flera olika aktörer kan skapa en helhetsbild som gör det enklare att förstå stadens komplexitet och samarbeta kring den. På detta sätt kan vi i grunden förändra hur aktörer kan samverka kring transformationen till hållbara städer.

Konkreta effekter

Konkret kommer projektet att resultera i en produktionsvärdig grund av en digital tvilling som kan användas av de inblandade aktörerna för att kommunicera kring stadens utveckling, visa upp och sprida de goda exemplen i området och forma gemensamma målbilder. Resultaten kommer också att innefatta en förståelse för, å ena sidan hur tvillingen ska vidareutvecklas framgent i form av visioner, specifika beskrivningar och en färdplan för hur vi kommer dit å andra sidan hur vi metodiskt kan jobba med att samla in och nyttja flera organisationers kunskap och data i en gemensam plattform.

Fokus på användande och metod – inte teknik

– Unikt och innovativt i detta projekt är just kombinationen öppen digital tvilling i samverkan mellan civilsamhälle och olika privata och offentliga aktörer, förklarar Nackas digitaliseringsdirektör Henrik Plamblad-Wennergren, som i veckan deltog vid projektets första workshop, och fortsätter:

– Till skillnad från många andra tvilling-initiativ så fokuserar vi i projektet snarare på användandet och metodiken istället för själva tekniken i framställandet av tvillingen.

Projektet genomförs i nära samarbete med forskningsinstitutet RISE, ElectriCITY Innovation, Internetstiftelsen, Nacka Energi, Stockholms Stad, Skanska och Atrium Ljungberg.

Korta fakta: Digital tvilling

Skapandet av digitala tvillingar är en process som kräver kontinuerliga uppdateringar och förbättringar över tid, ett arbete som kan se ut ungefär så här:

Datainsamling: Samla in relevanta data om platsen som ska modelleras. Det kan vara data från sensorer, mätningar, ritningar, dokumentation och annan information som beskriver platsens egenskaper med mera.

Dataintegration: Integrera och strukturera data från olika källor.

Modellering: Modelleringsverktyg och tekniker för att skapa en digital representation av den fysiska platsen.

Simulering och validering: Simulera och testa olika scenarier och beteenden. Genom att mata in data och parametrar kan du köra simuleringar för att förutsäga olika situationer.

Användning och analys: När den digitala tvillingen är skapad och ansluten till realtidsdata kan den användas för att analysera och optimera drift, underhåll och andra aspekter av den fysiska enheten eller systemet. Genom att utföra simuleringar och analyser kan du testa olika scenarier, optimera prestanda och fatta informerade beslut.

Henrik Palmblad-Wennergren

Digitaliseringsdirektör

I Nacka drivs digitaliseringen framåt på en kommunövergripande nivå så att vi ska se helheten och arbeta tillsammans mot gemensamma förbättringar för Nackaborna. Fokusområden inom digitalisering under 2023 är digital tvilling, öppna data, sammanhållen digital stadsutveckling, automatisering och dokumenthantering.

Sidan uppdaterades: