Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Öppenhet och mångfald

Öppenhet och mångfald är vår vision. Ambitionen är att många människor ska vilja förverkliga visionen och att den på så sätt får ett genomslag i hela Nacka.

Visionen om öppenhet och mångfald är långsiktig. Det betyder att den ska hålla som idé under lång tid och att den inte behöver ändras utifrån politiska mandatperioder eller konjunktursvängningar.

Öppenhet är ett förhållningssätt som leder till mångfald

Alla är med och skapar innehållet i visionen. Innebörden av visionen utvecklas till exempel i de politiska partiprogrammen, i verksamheterna, i olika privata företags verksamhetsplaner och i enskilda människors handlande.

Ambitionen är att många människor ska vilja förverkliga visionen genom att leva som de lär. Förhoppningen är att visionen på sikt får ett genomslag i samhällets olika delar och på så sätt skapar något som skulle kunna beskrivas som en "Nacka-anda".

Sidan uppdaterades: