Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Erik Wikander ny ordförande i Corpus

På Corpus årsmöte den 19 maj valdes Erik Wikander, till ny ordförande. Coh Lak valdes in som ny ledamot. Ole Suhr och Anette Milly Nylund omvaldes på ytterligare två år.

Corpus styrelse fick två nya ledamöter på årsmötet; Erik Wikander och Coh Lak, som båda valdes in på två år och beträder de viktiga posterna som ordförande och kassör (bekräftas genom val på styrelsens första möte).

Avgående ordföranden Pernilla Svenningson stannar i styrelsen som ledamot. Tidigare kassören Charlotta Rosendahl lämnar styrelsen i samband med att hon avslutar sin anställning i Nacka. Ole Suhr och Anette Milly Nylund valdes båda om för varsin ny mandatperiod på två år. Fredrik Sandell och Maria Malm valdes förra året och har därmed ett år kvar på sina madatperioder.

Föreningen har fortsatt mycket god ekonomi och förra årets utgifter och inkomster var i balans. Årsavgiften fastställdes till 220 kr per år, vilket är oförändrat från föregående år. Den betalas genom nettoavdrag på majlönen. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

Inga förslag från medlemmarna hade kommit in.

Ingen revisor eller revisorssuppleant kunde utses på årsmötet på grund av att det saknades förslag på personer till dessa poster. Därför kommer ett extra årsmöte att behöva utlysas för att välja två personer. Om du är intresserad, eller känner någon lämplig person som du vill rekommendera, kontakta gärna valberedningen: Jan Landström och Kari Heinonen

Sidan uppdaterades: