Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu byter vi ekonomi- och e-handelssystem

Avtalet med CGI/Raindance har löpt ut under året och två nya system har upphandlats: Business World och Visma Proceedo. Nu pågår arbetet med att anpassa de nya systemen utifrån kommunens behov. Driftsättning är planerad till årsskiftet.

Unit 4 och Visma Commerce nya leverantörer

Ekonomisystemet Business World (fd Agresso) levereras av företaget Unit4, och e-handelssystemet Visma Proceedo levereras av företaget Visma Commerce. Införandet av de nya systemen drivs i projektform under namnet ALFA.

Fördelar med de nya systemen

Med Business World får kommunen ett ekonomisystem som gör det lättare att göra rätt för medarbetare och chefer. Målet är att uppnå högre effektivitet genom standardiserade och automatiserade processer. Ökad säkerhet och transparens är faktorer som varit viktiga i underlaget för upphandlingen.

Via Visma Proceedo kommer fler varor och tjänster att kunna köpas och det ska bli lättare att hitta rätt leverantör och att köpa till rätt pris enligt avtalade villkor.

Projektarbetet är igång och utbildningar inleds i oktober

Projektarbetet pågår för fullt och kommer påverka många olika målgrupper som till exempel anställda i kommunen, Nackabor och företag. Eftersom målsättningen är att vara i drift vid årsskiftet finns det viss tidspress i genomförandet. Fokus är att i minsta möjliga mån ändra rutiner och arbetsprocesser i samband med införandet av de nya systemen. Ett annat viktigt hänsynstagande är att inte belasta kommunens medarbetare mer än nödvändigt.

I projektet ingår externa konsulter och medarbetare från Nacka kommun. Projektarbetet drivs parallellt med normala arbetsuppgifter. De som ska jobba i systemet kommer inbjudas till utbildning i olika etapper under hösten och efter årsskiftet.

Under projektets gång kommer du som berörs på något sätt att få information i olika kanaler, bland annat här på Nackas hemsida: projektsida för ALFA.

Utvecklingen av systemen kommer ske löpande. Under 2017-2018 finns goda förutsättningar att införa flera förenklingar och förbättringar, vilket vi också kommer informera om när det är aktuellt.

Om avtalen

EKONOMISYSTEMET Business World

Nacka kommun har skrivit avtalet med Unit4 och det gäller under perioden 2016-05-24 till och med 2022-05-23, med option på förlängning på 2+2+2 år.

Här kan du läsa avtalet.

E-HANDELSSYSTEMET Visma proceedo

Nacka kommun har skrivit avtalet med Visma Commerce och det gäller under perioden 2016-09-20 till och med 2020-12-31.

Här kan du läsa avtalet

Gällande avtal hittar du i e-avrop.

Kontaktpersoner

Ekonomisystemet Business world

Frågor om det nya ekonomisystemet, utbildningarna eller det nya avtalet besvaras av redovisningsenheten, Nacka kommun på e-postadressen: ekonomisupport@nacka.se

Systemförvaltare Business World;
Jenny Klein, jenny.klein@nacka.se

Projektledare i införandeprojektet ALFA:
Bobbie Baars, bobbie.baars@nacka.se

E-handelssystemet Visma Proceedo:

Frågor om det nya e-handelssystemet, utbildningarna eller det nya avtalet besvaras av inköpsenheten, Nacka kommun på e-postadressen: ehandel@nacka.se

E-handelsansvarig Marika Agetoft marika.agetoft@nacka.se

E-handelsadministratör Yoshiko Igbrude yoshiko.igbrude@nacka.se

Sidan uppdaterades: