Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Direktörer, controllers och kommunikatörer – nu är det dags för årsredovisningen!

Nu finns anvisningar för arbetet med årsredovisningen 2016. Här kan du läsa tidplan och hur du ska lägga upp arbetet med att sammanställa text, statistik och bild.

Årsredovisningen behandlas av fullmäktige på våren. Den visar utfallet av verksamheten, hur kommunen finansieras och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Den färdiga och tryckta årsredovisningen ska vara klar till i slutet på april.

Mallarna är arbetsverktyg för kommunikatörerna och reglerar format och utrymme för den text som de, liksom förra året, sammanställer.

Här kan du läsa anvisningarna (Word-dokument, 56 kB)
Här kan du hämta mallar 1 (PDF-dokument, 549 kB)
Här kan du hämta mallar 2 (PDF-dokument, 545 kB)
Här kan du hämta mallar 3 (PDF-dokument, 608 kB)

Sidan uppdaterades: