Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Juridik- och kanslistaben

40 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Christopher Arontaus

Christopher Arontaus

Enhetschef

Ansvar

Registratur ansvarar för begäran och utlämnande av offentliga (ej sekretess) allmänna handlingar som är diarieförda och finns tillgängliga i kommunens övergripande ärendehanteringssystem, Ciceron. När begäran är mottagen, återkopplar registrator till medborgaren med en bekräftelse och information om avgift. Handlingen ska lämnas ut skyndsamt, utan onödiga dröjsmål.

Omfattar begäran fler enheter samordnar registratorn begäran internt och ansvarar för utlämnande. De berörda enheterna återkopplar till registrator och bekräftar att den är mottagen.

Sekretessbelagd handling

Om handlingen omfattas av sekretess kontaktas ansvarig handläggare som ansvarar för sekretessprövning och utlämnande. För hjälp med sekretessprövning kan handläggaren kontakta ansvarig kommunjurist.

När handlingarna är sekretessprövade och klara för utskick kan registrator vid behov vara behjälplig med utlämnande och fakturering enligt Nacka kommuns beslut om avgifter.

Utlämning

Registratur ansvarar för all fakturering av handlingar som begärs ut och skickas ut av oss. Om begäran skickas vidare till annan enhet som lämnar ut handlingarna övergår ansvaret till enheten att fakturera avgiften, om inget annat är överenskommet.

Faktureringsuppgifterna och information om antal handlingar ska skickas till redovisningsenheten, ange enhetens ansvarskod.

Sidan uppdaterades: