Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Juridik- och kanslistaben

40 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Christopher Arontaus

Christopher Arontaus

Enhetschef

Brevpost

Inkommen brevpost ankomststämplas, diarieförs eller fördelas till enheten när den inkommer till kommunen. Utdelning av brevpost till enheterna sker samma dag eller dagen efter av kundserviceenheten.

Personadresserad post

Brevpost som är ställd direkt till en person anställd på kommunen får inte öppnas, vilket avser de fall då den anställdes namn står före kommunens. En försändelse som är adresserad till en anställd får därför inte bli liggande oöppnad om personen av någon anledning inte är närvarande.

Kommunen kan i det enskilda fallet då personadresserad post inkommit, inhämta medgivande från dig och kan därmed även behöva återinkalla dig i tjänst. Du som anställd har möjlighet att ge fullmakt till någon annan vid kommunen att öppna din personadresserade post vid din frånvaro.

E-post

E-post som inkommer till registrators funktionsbrevlåda diarieförs eller fördelas till enheten. Om e-post inkommer direkt till enheten eller där registrator ligger med som kopia ansvarar enheten för diarieföring.

Sidan uppdaterades: