Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

E-faktura för dig som är leverantör

Nacka kommun kravställer elektronisk handel i våra upphandlingar eftersom vi kan erbjuda alla leverantörer en lösning för e-handel.

Vi tar enbart emot elektroniska fakturor enligt lag SFS 2018:1277.
Observera att en faktura i PDF-format som skickas med e-post inte räknas som en e-faktura.

Det finns flera sätt att skicka elektroniska fakturor, läs nedan för mer information.

Har du frågor och/eller vill komma igång med E-handel med Nacka kommun? Kontakta ekonomisupport@nacka.se

Läs mer hos DIGG om hur du kommer igång med elektroniska fakturor

E-faktura

Ett första ställningstagande för dig som leverantör är hur många fakturor du kommer att skicka till kommunen. Vi har delat upp de olika alternativen nedan för att förenkla för dig.

Mindre volymer (1–10 fakturor per månad):

 • Det finns möjlighet för dig som leverantör, som inte har en permanent lösning för att skicka e-faktura, att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor till Nacka kommun på InExchange Network.
  Klicka här för att komma till inloggningssidan för leverantörer
 • Om ni använder egen VAN-operatör, kan ni skicka e-fakturor i svefakturaformat till vår operatör InExchange.
 • Fakturor kan även skickas via Peppol som är ett öppet nätverk, ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.
  Nacka kommuns mottagar-id inom Peppol är: 0007: 2120000167
  Mer information om PEPPOL på SFTI:s webbplats

Större volymer (>10 fakturor per månad):

Elektroniska fakturor som skickas till Nacka kommun ska innehålla följande fält:

 • Fakturareferens:
  Beställaren i kommunen är ansvarig att ge rätt referens/ansvarskod. Inkommer fakturan med felaktiga uppgifter riskeras en försening av betalning av fakturan.
  • Vi tar emot fyra olika referenskoder:
   - Ansvarskod består endast av 5 siffror till exempel 12345 (inga bokstäver får förekomma i fältet).
   - Objekt består endast av 6 siffror till exempel 123456 (inga bokstäver får förekomma i fältet).
   - Projekt består av 8-10 siffror till exempel 12345678 (inga bokstäver får förekomma i fältet).
   – Arbetsorder består av 12 tecken, varav 8 siffror följt av bindestreck och ytterligare 3 siffror. Till exempel 97000001-101.
  • Om det finns, ange även ordernummer om order mottagits via vårt ordersystem UBW (Agresso). Ordernumret ska bestå av: 7 siffror och börjar på 31xxxxx, anges i ordernummerfältet.
  • Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.
  • Om det finns, ange abonnemangsnummer i ordernummerfältet alternativt referens 2.
 • Leverantörens namn och adress.
 • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer.
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro eller bankkontonummer (clearing och kontonummer).
 • Fakturanummer.
 • Fakturadatum.
 • Förfallodatum
 • Nacka kommuns GLN-kod: 7340056400007.
 • Elektronisk adress: 7340056400007.
 • Kundens (Nacka kommuns) namn och adress.
 • Kundens (Nacka kommuns) organisationsnummer/VAT nummer.
 • Beskattningsunderlag (nettobelopp) per momssats.
 • Momssatsen % ska anges (mervärdesskatt).
 • Momsbeloppet ska anges.
 • Vad fakturan avser (mängd, art) och vilken period varan eller tjänsten omsatts.
 • Om leverantör är godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan.

Sidan uppdaterades: