Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbyggnad av Skarpövägen vid Telegrafberget med bussvändslinga och allmän parkering

Nacka kommun har handlat upp en utförandeentreprenad från Frentab och söner AB för utbyggnad av del av Skarpövägen vid Telegrafberget med bussvändslinga och allmän parkering. I entreprenaden ingår sanering av förorenad mark enligt kontrollprogram samt förbelastning och masstabilisering.

Arbetena utförs med följande tidplan:
• Masstabilisering ska ha färdigställts 2016-09-01
• Förbelastning, steg 1 ska utföras under perioden 2016-10-01 - 2016-10-15
• Arbeten upp till bärlager av asfaltgrus ska ha färdigställts 2016-12-15
• Förbelastning, steg 2 ska utföras under perioden 2017-01-04 - 2017-04-15
• Bortschaktning av överlastmassor ska påbörjas senast 2017-10-01 Kontraktsarbetena ska slutbesiktigas senast 2017-11-15. Till avtalet

Gällande avtal hittar du i e-avrop

Sidan uppdaterades: